معرفي Xml و Css و Dhtml در مسير بهبود Html براي ايجاد يك پايگاه Web بهتر

احساس ما نسبت به
1- HTML
يك احساس دوگانه عشق و نفرت است. ما HTML را به خاطر سهولت فراگيري و كليت آن دوست داريم، اما به خاطر داشتن لينك هايي كه به آساني قطع ميشوند و نيز قابليت محدود فرمت بندي ، از آن بيزاريم . ساختار فشرده ، اما ساده آن را دوست داريم ؛ اما از فرمت بندي سخت و عدم انعطاف پذيري آن متنفريم.
با وجود تغييرات و تحولات انجام يافته ، HTML امروزي با HTML گذشته چندان تفاوتي ندارد . همانطور كه لينكهاي ارتباطي در گذشته قطع مي شدند ، امروزه نيز HTML با اين مشكل روبرو ميباشد . مشكلات فرمت بندي نيز مانند گذشته به قوت خود باقي است . حال وقت آن رسيده است كه به يك HTML جديد دست يابيم.HTML هاي جديد با اسامي XML
2- DHTML
3- CSS
در حال ورود به صحفه وب مي باشند كه هر يك بر روي بخشي از مشكلات 2و3 HTML كار ميكنند . XML در سازماندهي و يافتن داده ها ، CSS در ارائه و وراثت
4- صفحه وب و DHTML در ارائه ديناميك محتويات صفحه وب كمك مي كنند.
با گنجاندن تكنولوژيهاي فوق در HTML اميد ميرود كه اين تكنولوژيها بتوانند مشكلات موجود در HTML ، از قبيل : تعداد زياد لينكهاي از كار افتاده dead link جستجوهاي آهسته و صفحات ثابت را از اينترنت و اينترانت امروزي مرتفع سازند.
متاسفانه مرورگرها (browser) ما بين نسلهاي مختلف قرار گرفته اند و كاملا آماده برخورداري از اين تكنولوژيها و استانداردهاي جديد نيستند. اين شكاف و فاصله ممكن است همان چيزي باشد كه استانداردهاي فوق بدان نياز دارند ، تا از اين طريق توليد كنندگان فرصت كافي براي فكر كردن دوباره درباره نحوه عملكرد و كار برنامه هاي كاربردي وب خود داشته باشند.
تلاشهاي بسياري جهت حل و فصل اين مشكلات انجام شده و منجر به نتايجي شده اند كه عبارتند از : پسوند هاي خصوصي HTML ، كنترلهاي Active ، اپلتهاي جاوا (java applets) وPlug- In هايي كه حول مشكلات و نقاط HTML كار مي كنند .اما اين اصلاحات نيز مشكلات خاص خود را دارند كه ميتوان به خصوصي بودن آنها يا نياز به نصب يك برنامه كاربردي اضافي توسط كاربر و يا عدم پشتيباني تمام مرورگرها از آنها اشاره كرد.
در حل و فصل مشكلات HTML ، نقش XML قابل توجه ميباشند.
XML ، استانداردي است كه توسط
5- W3C
مورد تاييد قرار گرفته و به اين نكته كه بايد HTML را فراموشي سپرد ، تاكيد ميكند XML بيشتر به ساختار صفحه مستندات مي پردازد تا به نحوه به نمايش در آوردن آن صفحه توسط يك مرورگر و امكان انعطاف پذيري Flexibility بيشتري را براي سازندگان وب فراهم مي سازد. XML مي تواند نحوه به نمايش در آوردن ، سازماندهي كردن و جستجوي اطلاعات توسط مرورگرها را برطرف سازد و حتي ميتواند مشكل لينكهاي ارتباطي را كه مرتبا قطع ميشوند برطرف سازد.
اشاره به اين نكته ضروري به نظر ميرسد كه HTML وXML هرگز رقيب يكديگر نيستند ، بلكه مكمل يكديگر ميباشند . امكان پردازش هر دوي آنها براي مرورگرها وجود دارد و استانداردهاي آينده HTML احتمالا امكان تركيب HTML و XML را در يك صفحه فراهم ميسازند .
DHTML مي تواند داده ها و گرافيكهاي پربارتري را با Down Load هاي كمتر ، اما سريعتر صفحات فراهم سازد . همچنين ميتواند با توجه به كاربرهاي مختلف ، ارائه اطلاعات مختلف را آسانتر سازد .DHTML نيز در حال ايجاد تغييراتي در استانداردها مي باشد.
Style sheet هااين امكان را فراهم ميسازند تا صفحاتي ايجاد گردتد كه ويژگيهايي را از صفحات ديگر به ارث مي برند . XML نيز داراي Style sheet هايي هست كه مشخصا از
6- XSL
استفاده ميكنند
7- DOM
متعلق به W3C اين امكان را براي اسكريپتهاي HTML , XML , نيز برنامه هاي ديگر فراهم مي سازند تا تحت كنترل برنامه به داده هاي ساختار بندي شده دسترسي يابند . همچنين DOM شي گرايي را به طرح و تركيب صفحه اضافه مي كند . براي مثال : اجزا HTML همانند اشيا و مجموعه هايي به نظر ميرسند كه روشها و ويژگيها يي را از خود نشان ميدهند .
توليد كنندگان ميتوانند با استفاده از DOM و يك زبان روال سازي مانند javascript و VBscript كنترل بهتر و مناسبتري بر روي DOM داشته و به سبكها ، محتوا و موقعيت يابي ديناميك دست يابند. اسكريپتها نيزميتوانند با كنترل مشخصه ها و ويژگيهاي موقعيت يابي اقدام به ايجاد انيميشن بر روي يك صفحه HTML نمايند.
حال به يكي از تكنو لوژيها كه قول ايجاد تحول در وب را داده اند ميپردازيم.

XML :
HTML مبتني بر 9- SGML كه يك فوق زبان و قديمي تر از وب مي باشد ايجاد شده است .SGML گرامر زبانهاي نشانه گذاري متن را تعيين ميكند ، متون SGML تعريف گرامر هايش را به صورت 10- DTD) همراه خود دارد . DTD ، نشانه هاي (tags) به كار رفته در سند و نيز مفهوم آن نشانه ها را تعيين ميكند.
HTML يك برنامه كاربردي SGML است. به دليل اينكه HTML داراي يك گرامر ثابت و غير قابل توسعه ميباشد ، از اين رو مستندات HTML نيازي به داشتن DTD ندارد .SGML توسعه پذير ميتواند اين مشكل خاص را حل نمايد.
يادگيري SGML با زحمت زيادي همراه است اما با اين وجود خيلي آسان اجرا ميشود . به جاي انتقال تماس SGML به وب ، XML , W3C را پيشنهاد و ارائه نموده است . ميتوان XML را اين طور تصور كرد كه براي پر كردن خلا بين پرباري و غني بودن SGML و سهولت استفاده HTML در برنامه هاي كاربردي وب ايجاد شده است.
XML نيز همانند SGML يك فوق زبان (meta longuage) است . در صورت بروز تغييراتي در HTML بايد يك نوسازي هم در استاندارد صورت بگيرد . ازاين رو ميتوان XML را بسط داده واز آن استفاده نمود.
گفته ميشود كه XML در مقايسه با HTML داراي يك قالب طولاني تر مي باشد ، اما شاخص هاي مقايسه در نسخه هاي جديد HTTP بايد اين نكته را تضمين كند كه متون XML به نحو خوبي روي شبكه هاdown load مي شوند . XML با HTML هاي امروزي سازگار نيست و يكي از دلايل آن اين است كه شما بايد مرورگر خود را براي مشاهده صفحات XML به روز رساني (update) كنيد.
تا وقتي كه ابزارهاي SGML امكان كنترل XML را دارند ، يك ابزار XML امكان مطالعه تمامي حالات SGML كه يكي از آن ها HTML ميباشد را نخواهد داشت و علت آن هم ميتواند به اين خاطر باشد كه XML در مقايسه با HTML از يك ساختار كاملا متفاوت استفاده ميكند و ضمنا قوانين ساختاري را دقيقا اجرا مي كند.
متون HTML نياز به اعمال تغييراتي ، حتي جزيي دارند تا بتوانند سازگاري خود را با XML را حفظ نمايند.
دليل نياز به اعمال اين تغييرات چيست ؟ XML ميتواند محدوديتهاي مجموعه نشانه هاي ثابت HTML را از سر راه بردارد و اين امكان را براي توليد كنندگان فراهم سازد كه تعداد نا محدودي نشانه را براي تشريح هر نوع جز دادههاي داخل يك متن تعريف نمايند. اين اجزا داده ها مي توانند به صورت سلسه مراتب اطلاعات تو در تو (nestedhierarchies of information) باشند.
يك متن معتبر XML متني است كه سلسله مراتب فوق به خوبي تعريف و به صورت دقيق در آن گنجانده شود.

نقطه ضعف :
امكان قرار دادن نشانه هاي XML وجود ندارد . علاوه بر اين ، براي اعتبار بخشيدن به متن XML هر نشانه جديد را بايد در يك DTD گنجاند كه مي توان آنرا در يك فايل جداگانه ذخيره كرد. اگر نشانه ها به درستي در داخل يكديگر قرار داده نشده باشند ، تجزيه گر (Parser) متن XML را غير معتبر تشخيص خواهد داد. كنترل اعتبار در XML در مقايسه با HTML وقت و كار بيشتري را صرف ميكند ، اما نتيجه كار بهتر ميباشد .
در صورت اصلاح متون به XML نتايج قابل توجهي به دست مي ايد ;چون كد كردن محتواي وب به XML دسترسي به ساختار اطلاعات را آسانتر مي كند .در نتيجه مي تواند به موتورهاي جستجو در يافتن نتايج بهتر كمك شاياني بكند.
XML همچنين مفاهيمي را ارائه مي كند كه عمل پشتيباني را آسانتر كرده و بر استحكام برنامه هاي كاربردي وب بيفزايد (مثل لينكهاي دو سويه و خارجي ذخيره شده ).
كلاينتهاي وب نيز مي توانند باهوش تر عمل كرده و بعضي از كارهايي كه توسط سرور انجام ميشوند را بر عهده بگيرند.

ساختار XML و اجزا زباني :
XML داراي بخشهاي متعددي است، اما براي آشنايي با نحوه كار آن ، با سه قسمت مختلف آن آشنا ميشويد.
11- DTD) - 12 ،XSL) و 13- XLL)
DTD ساختارمنطقي متن را تعيين مي كند و اين امكان را فراهم مي سازد تا گرامر يك متن را تعريف كنيد ، با اين كار به نشانه هايي كه در صفحه استفاده مي شود اعتبار مي بخشيد . DTD نه تنها اجزا و مشخصه هاي يك صفحه ، بلكه روابط موجود بين اين اجزا و مشخصه ها را نيز تعريف مي كند براي مثال ، DTD تعيين مي كند كه يك عنصر ليست (List Item) فقط مي تواند در داخل يك ليست وجود داشته باشد.
DTD ها چندان واجب و ضروري نيستند . سازندگان براي برنامه هاي كاربردي ساده ، ديگر نيازي به ايجاد DTD هاي خاص خود ندارد ، بلكه مي تواند از DTD هاي عمومي و از قبل تعيين شده استفاده نمايند . حتي اگر يك DTD براي متن وجود داشته باشد ، تجزيه گر ممكن است اعتبار متن در برابر DTD را اصلا كنترل ننمايد.

XSL :
زباني است كه براي تعيين Style SHeets براي متون XMLبه كار مي رود . XSL اين امكان را براي مرورگرهاي وب فراهم ميسازد كه نحوه نمايش يك متن را تغيير دهند . براي مثال مي توان ترتيب نمايش داده ها را از اين طريق تغيير داد.
XSL مي تواند تعداد نا محدودي از نشانه ها را و هر نشانه را به روشهاي مختلف از طريق توسعه پذيري خود كنترل نمايد . همانطور كه XML ما بين HTML , SGML قرار گرفته است ، استاندارد XSL پيشنهادي نيز مي تواند ما بين CSS , 14- DSSSL) قرار گيرد. DSSSL يك مدل شامل مشخصه هاي كامل براي فرمت بندي اشيا (Object) تعريف مي كند.
DSSSL داراي ساختار بسيار پيچيده مي باشد ، اما در عوض ، CSS از يك مدل ساده تر استفاده ميكند.
XSL از ساختار XML و يك زبان خبري استفاده مي كند و ضمنا براي انجام كارهاي پيچيده و فراهم نمودن امكان توسعه پذيري ،XSL راهي را براي دسترسي به 15-Script Ecmash فراهم نموده است.

XLL :
از لينكهاي ساده اي كه در حال حاضر در وب وجود دارند پشتيباني به عمل مي آورد ، اما در آينده نزديك از لينكهاي بسط يافته نيز پشتيباني ميكند .مثل لينكهاي غير مستقيم كه مي توانند از كار لينك هاي از كار افتاده كه تنها منجر به باز يابي بخش مرتبط به پيغام هاي خطاي سرور مي شود جلو گيري بعمل آورد.
در يك سيستم ابر متني كه ميتوان براي كار XML تصور كرد از تمامي مكانيسمهاي كلاسيك لينك ابر متني (hypertext linking) پشتيباني مي شود . اين مكانيسم ها عبارتند از :

نامگذاري مكان غير وابسته ؛
لينكهاي دو سويه‌ ؛
لينكهايي كه در خارج از متني كه به آن تعلق دارند قابل تعيين و مديريت مي باشند؛
n- hyperlinks ary(مانند حلقه ها ،چند پنجره اي )؛
لينكهاي كلي؛
مشخصه هاي لينكها
(انواع لينك).مكانيسمهاي فوق را مي توان از طريق XLLكه در حال طي مراحل پيشرفت است به دست آورد . همانطور كه XMLبر پايه SGMLو XSLبر مبناي DSSSLمي باشد XLLنيز اساسازير مجموعه اي از 16 - HYTIMبه حساب مي آيد كه از مفاهيم تعيين شده توسط Text Encoding Initiative پيروي مي نمايد.
برنامه هاي كاربردي كه مورد قبول XML هستند را مي توان به چهار گروه كلي تقسيم نمود :

برنامه هاي كاربردي كه براي ميانجيگري بين دو يا چند پايگاه داده ناهمگن نياز به كلاينت وب دارد .
برنامه هاي كاربردي كه تلاش مي كنند تا بخش مهمي از بار پردازشي رااز وب سرور به كلاينت وب منتقل كنند .
برنامه هاي كاربردي كه براي ارئه تصوير هاي مختلف از داده هاي يكسان به كاربران مختلف كلاينت وب نياز دارند.
برنامه هاي كاربردي كه سعي دارند كشف اطلاعات را با نياز هر يك از كاربران سازگار نمايند .
يكي از برنامه هاي كاربردي كه جزءدسته اول قرار مي گيرد Electronic commerce مي باشد و زماني كه ساختار XML در داده هاي وب گنجانده شود ، از آن مي توان براي الحاق امضاهاي ديجيتالي و نيز پنهان سازي متن يا بخشهايي از ان استفاده نمود .
برگرفته از مجله بايت ، مارس 1998 ص 58تا 72
يا حق دانيال
 

جدیدترین ارسال ها

بالا