مشکل طراحی وب در فایرفاکس

amirqaen

Member
سلام دوستان
من با فرونت پیج سایتی را طراحی کردم
مشکل اینجاست که داخل فایرفاکس که باز میشه بعضی از عکسها جابجا و یا فلش به خوبی باز نمیشه
ولی در اینترنت اکسپلویر هیچ مشکلی نداره
صفحه اندیکس را چند بار طراحی کردم ولی مشکل حل نشد
خواهشا یک کم برسونید
متشکر
 

peyman1987

Member
عزیزم صفحاتی که صرفا با فرانت پیج طراحی شده باشن فقط با اینترنت اکسپلورر درست نمایش داده میشن. هر چی باشه هر دو ماله مایکروسافتن دیگه. من تا حالا ندیدم صفحه ای با فرانت پیج طراحی بشه و توی بقیه مرورگرها درست نمایش داده بشه. بهترین کار اینه که یه مقدار Html و Css یاد بگیری و خودت صفحه تو دیزاین کنی.
 

alionline1366

Active Member
نه دوست من اینجورام که شما میگی نیست ولی برای بعضی صفحات این اتفاق میفته که با یکم تغییرات دستی هر مشکلی قابل حل هست
 

Webber

Well-Known Member
سلام
بهتره از نرم افزار های استانداردتر مثل Expression یا Dreamwaver استفاده کنید.
موفق باشید
 

amirqaen

Member
دوست من ایندکس رو بزارید تا در صورت امکان مشکل رو رفع کنیم


سلام
کد ایندکس رو گذاشتم
HTML:
<html dir="rtl" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link rel="File-List" href="index_files/filelist.xml">

<title>پیشگام رایانه قاین</title>
<title>123 Flash Menu Placeholder</title>
<script type="text/javascript" src="flashobject.js"></script>
<script type="text/javascript" src="adjustmenu.js"></script>
<script type="text/javascript" >
function open_menu()
{document.getElementById('color').style.height="280px";
}
function close_menu()
{document.getElementById('color').style.height="30px";
}
</script>


<script language="JavaScript">
<!--
function FP_changePropRestore() {//v1.0
 var d=document,x; if(d.$cpe) { for(i=0; i<d.$cpe.length; i++) { x=d.$cpe[i];
 if(x.v=="") x.v=""; eval("x."+x.n+"=x.v"); } d.$cpe=null; }
}
// -->
</script>
<base target="I1">
<!--[if !mso]>
<style>
v\:*     { behavior: url(#default#VML) }
o\:*     { behavior: url(#default#VML) }
.shape    { behavior: url(#default#VML) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]>
<xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/>
</xml><![endif]-->
</head>

<body text="#000000" bgcolor="#D7E2F4">

<Body onload="AdjustMenu('color','false',0,0)" onresize="AdjustMenu('color','false',0,0)">

<Body onload="AdjustMenu('color','false',0,0)" onresize="AdjustMenu('color','false',0,0)">

<p>&nbsp;</p>
<p><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t202"
 coordsize="21600,21600" o:spt="202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe">
 <v:stroke joinstyle="miter"/>
 <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1053" type="#_x0000_t202" alt="" style='position:absolute;
 left:82.5pt;top:4.5pt;width:669.75pt;height:600pt;z-index:1' filled="f"
 stroked="f">
 <v:textbox>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" height="100%" id="table1">
	<tr>
		<td align="center">
		<div style="position: absolute; right: 188px; top: 24px; width: 512px; height: 149px; z-index: 1" id="pishgaman" align="center">
			<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj1" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0" width="665" height="146">
				<param name="movie" value="pishgaman.swf">
				<param name="quality" value="High">
				<embed src="pishgaman.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="665" height="146"></object>
		</div>
		<body onload="AdjustMenu('color','false',0,0)" onresize="AdjustMenu('color','false',0,0)">

		<div style="position: absolute; width: 183px; height: 48px; z-index: 6; right: -6px; top: 181px" id="layer8">
&nbsp;</div>
		<p align="center">&nbsp;</p>
		<p align="center">&nbsp;</p>
		<div style="position: absolute; width: 183px; height: 167px; z-index: 6; right: -5px; top: 17px" id="layer7">
&nbsp;</div>
		<p align="center">&nbsp;</p>
		<p align="center">&nbsp;</p>
		<p align="center">&nbsp;</p>
		<div style="position: absolute; width: 665px; height: 32px; z-index: 5; right: 189px; top: 184px" id="menu">
&nbsp;
			<body onload="AdjustMenu('color','false',0,0)" onresize="AdjustMenu('color','false',0,0)">

			<div id="color_id">
				123 Flash Menu Placeholder.</div>
			<script type="text/javascript">
var fo = new FlashObject("sss.swf","color","787","280","6","#0000FF");
  fo.addParam("menu","false");
  fo.addParam("quality","best");
  fo.addParam("scale","noscale");
  fo.addParam("salign","LT");
  fo.addParam("wmode", "transparent");
 if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")== -1) {
   fo.addVariable("notIE","1");}
  fo.write("color_id");
document.getElementById('color').style.width="787px";
document.getElementById('color').style.position="absolute";
document.getElementById('color').style.zIndex="10"
</script>
			</div>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
			</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<div style="position: absolute; width: 863px; height: 480px; z-index: 3; right: 3px; top: 227px" id="layer3">
				<font face="Tahoma" color="#F18EA0" size="2">
				<iframe name="I1" width="848" height="103%" scrolling="no" style="border-style: outset; border-width: 1px; padding: 0; background-repeat: repeat-x; background-attachment: scroll; background-position: center top" border="0" frameborder="0" src="u_index1.htm" marginwidth="1" marginheight="0">
				</iframe></font></div>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center"><font face="Tahoma" size="2" color="#FF0000"></p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			<p align="center">&nbsp;</p>
			</font>

		</body>

		</body>
		<p>&nbsp;</td>
	</tr>
</table>
 </v:textbox>
</v:shape><![endif]--><![if !vml]><span style='mso-ignore:vglayout;position:
absolute;z-index:1;left:110px;top:6px;width:897px;height:804px'><img width=897
height=804 src="index_files/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1053"></span><![endif]></p>

</body>

</html>
 

alionline1366

Active Member
دوست من کد که فقط مهم تمام اطلاعاتتون عکسها و فلش رو هم بزارید من الان چجوری اینو تست کنم :)
 

H-assan

Well-Known Member
علت اینکه در بعضی از کد نویسی با بعضی از برنامه های کد نویسی وب مثله فرونت پیج یا غیر در مرورگرهای موزیلا به درستی نمایش داده نمی شود و همین طور بعضی از سایت های موجود در وب در مروگر موزیلا صحفه به صورت قاطی و پاتی نمایش داده می شود این است که پیج به صورت استاندارد طراحی نشده است و مروگر موزیلا این ضعف ها را نمایش می دهد

همان طور که یکی از دوستان معرفی کرده است بهترین برنامه برای طرای Dreamwaver هست زیرا به صورت اتوماتیک مراقب باز و بسته شدن تگ ها و اصول برنامه نویسی وب نیز هست
 

farik

Well-Known Member
با سلام دوست عزيز
متاسفانه فرانت پيج از كدهاي غير استانداردي مثل <center> و <font> استفاده ميكنه كه اين سبببه هم ريختگي صفحه ميشه لطفا كد رو مرحمت كنين تا به كمك دوستان مشكل رو حل كنيم...
 

جدیدترین ارسال ها

بالا