مشکل در bgi در بورلند سی

naseri

New Member
این مشکل رو در برلند چه جوری حل کنم؟

وقتی graphics.h رو include میکنم و این error رو میده:

BGI graphics not supported under Windows

توی help این جوری نوشته:

The BGI library is not Windows-compatible. You can uncheck this option and still build programs that use BGI graphics,provided that you add the name of the BGI library (GRAPHICS.LIB) to your project list.

حالا چی کار کنم؟
 

saalek110

Well-Known Member
راهی که من رفتم این بود که:
فایلهای:
graphics.lib
egavga.bgi
را به پوشه پروژه ام اضافه کردم.
به ترتیب از پوشه های :
C:\BC5\LIB
و
C:\BC5\BGI
و داخل IDE هم روی نام پروژه طبق شکل زیر راست کلیک کردم و graphics.lib را افزودم.(با add node ) در شکل بعد افزوده شدن را مشاهده می کنید.

e1.gif

با این کار محیط گرافیکی فعال شد و کمانی که در کد من بود رسم شد.کد از help بورلند سی( به رفرنس داس بروید. قسمت آخر مربوط به bgi است) :
کد:
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(void)
{
  /* request autodetection */
  int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
  int midx, midy;
  int stangle = 45, endangle = 135;
  int radius = 100;

  /* initialize graphics and local variables */
  initgraph(&gdriver, &gmode, "");

  /* read result of initialization */
  errorcode = graphresult();
  if (errorcode != grOk) { /* an error occurred */

   printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
   printf("Press any key to halt:");
   getch();
   exit(1);        /* terminate with an error code */
  }

  midx = getmaxx() / 2;
  midy = getmaxy() / 2;
  setcolor(getmaxcolor());

  /* draw arc */
  arc(midx, midy, stangle, endangle, radius);

  /* clean up */
  getch();
  closegraph();
  return 0;
}

دیگه کم و زیاد کارهای من را خودت دربیار. شاید قسمتی از کارها اضافه باشد.

تنظیمات پروژه من این شکلی بود.
نمیگم درسته. ولی کار من راه افتاد.
یک پوشه هم بدید که فایلها پخش نشه در درایو.

24pgku0.gif
 

جدیدترین ارسال ها

بالا