مشکل در اتصال به اکسس

akbaro

Member
با سلام خدمت دوستان گرامی . این اروری که میده چیه ؟ عکسشو میزارم. من دستور iser into رو اینطوری نوشتم.
dim strole as string="insert into Register(Name,Family,Tel,email,Password,Confirmpassword)" & _
"values (@Name,@Family,@Tel,@email,@Password,@Confirmpassword);"
dim objcommand as new oledbcommand(strole,objconnection)
objcommand.parameters.add("@name",oledbtype.varchar)
objcommand.parameters.add("@Family",oledbtype.varchar)
objcommand.parameters.add("@Tel",oledbtype.varchar)
objcommand.parameters.add("@email",oledbtype.varchar)
objcommand.parameters.add("@Password",oledbtype.varchar)
objcommand.parameters.add("@Confirmpassword",oledbtype.varchar)
objcommand.parameters("@name").value=txtname.text
objcommand.parameters("@Family").value=txtfamily.text
objcommand.parameters("@Tel").value=txttel.text
objcommand.parameters("@email").value=txtemail.text
objcommand.parameters("@Password").value=txtpassword.text
objcommand.parameters("@Confirmpassword").value=txtConfirm.text
objconnection.open()
objcommand.executenonquery()
objconnection.close()
end sub
 

پیوست ها

  • t.rar
    41 کیلوبایت · بازدیدها: 12

جدیدترین ارسال ها

بالا