مشکلات نمایش ، سایز عکس و غیره

saalek110

Well-Known Member

در سایت بالا
یک نفر مشکل سایز عکس داشته و جوابهایی داده شده.
مثلا کلمه auto توصیه شده.
یا یک نفر در مورد ویوپورت چیزی گفته:
Viewport units: vw, vh, vmin, vmax


این پست را زدم تا بعدا بررسی کنیم.
 

saalek110

Well-Known Member
در لینک زیر:

یکی این جوری نوشته در جواب:
CSS:
height: 66.6vh;
و گفته ما ۱۰۰ تاvh داریم می تونید از یک تا صد عدد بدهید.که عدد صد کل طول ویوپورت است.
باید این کد تست بشه.

و گفته باید بروسر قدیمی این طوری بنویسیم:
CSS:
height: 100%

در اینجا هم گفته چه ورژنی از چه بروسری پشتیبانی می کنه.
 

saalek110

Well-Known Member
سوپاپ اطمینان:
یک سایت ایرانی گفته این کد را :
CSS:
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

استفاده کنید تا عکس بیرون نزنه. سالک : اگر کار کنه سوپاپ اطمینان میشه بهش گفت ولی من هنوز تست نکردم.

 

saalek110

Well-Known Member

سایت بالا یک پاراگراف با استفاده از درصد ساخته. سالک : من هنوز تست نکردم.
CSS:
 <style>
 #my-paragraph {
 width: 50%;
 height: 100px;
 background-color: pink;
 }
البته کد کامل صفحه را گذاشته ولی من قسمتی را نقل کردم.
 

saalek110

Well-Known Member
سایت اسکول در مورد مدیا


CSS:
@media only screen and (max-width: 600px) {
 body {
  background-color: lightblue;
 }
}

شرحش:
Change the background color of the <body> element to "lightblue" when the browser window is 600px wide or less:

میگه وقتی صفحه بروسر کمتر از فلان قدر است ، فلان کار را بکن.
 

saalek110

Well-Known Member
بوسیله دستور @media می توان یک دسته استایل را فقط مخصوص به یک مدیای خاص نوشت.به عنوان مثال می توان مشخص کرد که استایل های زیر فقط زمانی استفاده شوند که مدیای مورد نظر از نوع پرینت شده باشد. یعنی زمانی که سایت ما قرار است بر روی کاغد چاپ شود این استایل ها اعمال شوند

منبع:

بوسیله دستور @media می توان یک دسته استایل را فقط مخصوص به یک مدیای خاص نوشت.به عنوان مثال می توان مشخص کرد که استایل های زیر فقط زمانی استفاده شوند که مدیای مورد نظر از نوع پرینت شده باشد. یعنی زمانی که سایت ما قرار است بر روی کاغد چاپ شود این استایل ها اعمال شوند:


بوسیله دستور @media می توان یک دسته استایل را فقط مخصوص به یک مدیای خاص نوشت.به عنوان مثال می توان مشخص کرد که استایل های زیر فقط زمانی استفاده شوند که مدیای مورد نظر از نوع پرینت شده باشد. یعنی زمانی که سایت ما قرار است بر روی کاغد چاپ شود این استایل ها اعمال شوند:


CSS:
@media print {

 /* استایل هایی که برای چاپ اعمال می شوند */
 body {
  font-size: 10pt;
 }

 a[href]:after {
  content: "(" attr(href) ")";
  /* ... */
 }

}
 

جدیدترین ارسال ها

بالا