مخفي كردن اكانتها

smd7m

Member
در زير شما را با مخفي كردن اكانت گاست آشنا خواهم كرد دوستان لطف كنند نظر بدند چگونه مي تونيم اينكار رو براي ساير اكانتها انجام بديم ...
با تشكر


ترجمه نكردم ... اگر مشكلي داشتيد بگيد توضيح بدم.

** Example: Hide/delete the Guest Account (WXP)
First things first, go into your Registry by clicking the "Start" button, click "Run"
and type:-
Regedit
and then ckick "OK".
Make your way here:-
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM
To go beyond SAM you have to give yourself permission by right-clicking the
second SAM Key, choose "Permissions..." highlight the "Administrator" and click
the "Full Control" box, click "Apply" and "OK", then close and re-open Regedit.
If that doesn't work, try this:-
Highlight the second SAM Key, right-click it and choose "Permissions...".
Highlight the user (Administrators) and then click the "Advanced" button,
highlight Administrators again then click the "Edit..." button.
Place a tick in "Full Control", click "Apply" and "OK", then "OK" then close and reopen
Regedit to get to the extra sections.
Then make your way here in the Registry:-
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\Account\Users\000001F5
Double-click "V" then make your way to "Offset 0178" and replace the number
"47" with "42".
Then go and have a look at Control Panel\User Accounts
All this does is hide the Guest Account from view.
This next part has only been tested on my computer which uses XP PRO
If you want to completely remove the Guest Account you will need to delete the
Data Value from the Binary Name "V" then copy and paste this reg file info into
Notepad, save it onto your Desktop as NoGuest.reg and double-click it:-
--------------------Copy and Paste within the lines---------------------------
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\Account\Users\000001F5]
"V"=hex:00,00,00,00,b0,00,00,00,02,00,01,00,b0,00,00,00,0a,00,00,00,00,00,00,\
00,bc,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,bc,00,00,00,70,00,00,00,00,00,00,00,\
2c,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2c,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2c,\
01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2c,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2c,01,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2c,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2c,01,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,2c,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2c,01,00,00,\
08,00,00,00,01,00,00,00,34,01,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00,38,01,00,00,04,\
00,00,00,00,00,00,00,3c,01,00,00,04,00,00,00,00,00,00,00,40,01,00,00,04,00,\
00,00,00,00,00,00,01,00,14,80,90,00,00,00,a0,00,00,00,14,00,00,00,44,00,00,\
00,02,00,30,00,02,00,00,00,02,c0,14,00,44,00,05,01,01,01,00,00,00,00,00,01,\
00,00,00,00,02,c0,14,00,ff,ff,1f,00,01,01,00,00,00,00,00,05,07,00,00,00,02,\
00,4c,00,03,00,00,00,00,00,14,00,1b,03,02,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,00,00,18,00,ff,07,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,\
00,00,00,18,00,ff,07,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,24,02,00,00,\
01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,00,01
-------------------End Copy and Paste---------------------------------
Once you have copied, pasted and entered the reg file above into the registry,
make your way back to here in the registry:-
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\Account\Users\Names\Guest
and delete the "Guest" Key.
ALWAYS BACKUP YOUR REGISTRY BEFORE CHANGING THINGS
I'm a newbie, take it easy on me​
 

Merott

Active Member
براي اين كار مي تونيد از بعضي برنامه ها استفاده كنيد...
اين‌جوري هم راحت‌تر هست و هم دردسرش كمتر...
تو دستكاري رجيستري خيلي ها خرابكاري مي‌كنند.
من از Tune Up Utilities براي اين كار استفاده مي‌كنم...
البته اين رو هم بگم كه اين برنامه براي مخفي كردن اكانت‌ها كاري جز تغيير رجيستري نمي‌كنه... يعني در واقع همون كارايي رو مي‌كنه كه شما بايد يكي يكي توي رجيستري انجام بديد...
 

جدیدترین ارسال ها

بالا