مجید آنلاین هک شد - کتابهای Ielt's

iman1981

Member
یه مجموعه از کتابهای IELT'S به همراه MP3 هاش.

برای علاقه مندان زبان خوبه.

کد:
http://www.ielts.snt.ru/
 

amirhomayoun

Active Member
تشكر! البته چندان جديد نيست متاسفانه! 12 جلد كتاب Cambridge practice tests for IELTS هست كه ورژن 1995 هستش.

اگر از دوستان كسي ورژنهاي جديدتر هم پيدا كرد لطف كنه بذاره! (اگه براي تافل باشه هم كه چه بهتر!)

راستي آقا ايمان اين جمله آواتارتون چقــــــــــــــــــــــدر قشنگه!
 

Parham

Active Member
اول از همه مرسی‌ ایمان بابت لینکی‌ که قرار دادی ... بعد هم خواستم بدونم اگر کتاب های آلمانی‌ هم حالا چه درسی‌ چه داستانی‌ و ... داشتی‌ در یک پست یا همینجا قرار بدی ...
 

iman1981

Member
تشكر! البته چندان جديد نيست متاسفانه! 12 جلد كتاب Cambridge practice tests for IELTS هست كه ورژن 1995 هستش.

اگر از دوستان كسي ورژنهاي جديدتر هم پيدا كرد لطف كنه بذاره! (اگه براي تافل باشه هم كه چه بهتر!)

اگه دیدم حتما فکر نمی کردم طرفدار داشته باشه.

راستي آقا ايمان اين جمله آواتارتون چقــــــــــــــــــــــد ر قشنگه!

ممنون راستش خودمم توی یه جای دیگه دیدم خوشم اومد گذاشتم.

اول از همه مرسی‌ ایمان بابت لینکی‌ که قرار دادی ... بعد هم خواستم بدونم اگر کتاب های آلمانی‌ هم حالا چه درسی‌ چه داستانی‌ و ... داشتی‌ در یک پست یا همینجا قرار بدی ...

اگه دیدم حتما پرهام جان البته کتابهای آلمانی زیاد نیست ولی خوب یه چند تا رمان یادمه دیده بودم قبلا.
 

mizsia

Member
کد:
TOEFL's test sets
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1989.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1990.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1991.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1992.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1993.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1994.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1995-08.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1995-10.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1995-12.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1996-01.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1996-01NA.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1996-05.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1996-08.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1996-10.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1996-12.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1997-01.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1997-05.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1997-08.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1997-10.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1997-12.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1998-01.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1998-05.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1998-08.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1998-08NA.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1998-10.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1999-01.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1999-05.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1999-08.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/1999-10.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2000-01.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2000-05.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2000-08.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2000-10.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2001-01.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2001-05.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2001-08.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2001-10.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2002-01.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2002-05.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2002-08.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2002-10.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2003-01.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2003-08.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2003-10.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2004-01.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/2004-05.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Key.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/scripts.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/0410.pdf
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/0408.pdf
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/key%201989-01%20to%202003-01_.doc


Grammar
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Full_Grammar_for_TOEFL.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/toeflgrammar.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/TOEFL_testmagic.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/27_Structure_Tests.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/toeflgrammar.zip


Tips
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/TOEFL%20Secret.pdf


Reading
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Reading.zip


TWE
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/TWE/155.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/TWE/twe-185.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/TWE/Hints.zip


Listening
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Listening/listening100.pdf
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Listening/peterlistening.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Listening/quarrel.pdf
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Listening/schoolslang.pdf
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Listening/xy_toefllisten1.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Listening/xy_toefllisten2.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Listening/xy_toefllisten3.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Listening/xy_toefllisten4.zip
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/Listening/xy_toefllisten5.zip


IELTS
http://data.usguidegroup.net/IELTS/ieltssecrets.pdf
http://data.usguidegroup.net/IELTS/SpecimenMaterials.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/StrategiesForStudy.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/202.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/101.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/Cambridge%20IELTS%20Course.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/Check_your_Vocabulary_for_IELTS.pdf
http://data.usguidegroup.net/IELTS/essays.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/IELTS%20Cambridge%20Practice%20Test%201.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/IELTS%20Cambridge%20Practice%20Test%202.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/IELTS%20Cambridge%20Practice%20Test%203.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/IELTS%20to%20Success.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/PracticeNow.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/IELTS%20Preparation%20and%20Practice.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/Preporation%20And%20Practice%20Reading.rar
http://data.usguidegroup.net/IELTS/PrepareForIELTS.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/IELTS%20Tests%20Plus.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/IELTS%20Spoken%20real%20test.zip
http://data.usguidegroup.net/IELTS/ielts2002.pdf
http://data.usguidegroup.net/IELTS/IELTS%20Pratice.zip


Books
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/LONGMAN-English_Grammar_Practice.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/books/English/Grammar_Practice_for_Elementary.rar
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/books/English/Grammar_Practice_for_Intermediate.rar
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/books/English/Grammar_Practice_for_UpIntermediate.rar
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/books/English/longadv.rar


GRE
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/(eBook)_GRE_Test_try.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/ANALOGY.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_PAPER_TESTS_I.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_PAPER_TESTS_III.zip
http://usguidegroup.net:80/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/BBANALOGY.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/BBSENCOM.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/Full%20length%20practice%20GRE.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/gmat_practice_exam%205.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_Quantitative_Lessons.xls
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_Test_Sentence_Correction.doc
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GRE_Practice_General_Test.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/19%20GRE%20real%20tests.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GRE_Study_Group_Kaplan_Vocabulary.doc
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/2_Gmat_Official_Guide_10Th_Edition.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GRE_Secrets.rar
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/Gmat_Analytical_Writing_Samples.doc
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_Barrons.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_crack.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/gmat_difficult_questions_rule.doc
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GRE_Voca_33000.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GRE_words_group.doc
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_CAT_Success_TestPrep_Plus.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/Gmat_Essay_Quick_Tips.doc
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_GRE_LSAT_READING_2772.doc
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_Guide_to_the_Official_Guide.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/gmat_math_study_guide.doc
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/4886-Barron%20GRE%20Words.txt
http://www.usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/Grefighter.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/re_gmat/GMAT_Plus_Review_Material_2002.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_PowerPrep_Software.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_Princeton.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_Princeton_GMAT_2004_new.zip
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/gmat_reading.doc
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_READING_COMPREHENSION.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GMAT_SENTENCE_CORRECTION.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/Gmat_Verbal_Grammar.doc
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/Gmat_Vocabulary_List.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/Graduate%20School%20-%20Mba%20Gmat%20Topics.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/Graduate_School_MBA_GMAT.pdf
http://usguidegroup.net/modules/Files/pub_dir/gre_gmat/GRE_analytical_writing.pdf

این تمام چیزایی بود که من داشتم!
 

iman1981

Member
اینم چندتا دیگه:

یه نرم افزار تست Toefl با 3000+ تست. چیز خوبیه.

کد:
http://www.upload2.net/download2/GivWVBCrtI5gFGO/TOEFL_-_Grammar_Tests.exe.html


اینم تست های Toefl از سال 1996 تا 2004 بصورت فایل Doc

کد:
http://www.megaupload.com/?d=EO2PHHGC

اینم یه سایت دیگه هست من خودم تست نکردم ولی مثل اینکه یه چیزایی داره.

کد:
http://www.math.mcgill.ca/~cao/Research/TOEFL/
 

amirhomayoun

Active Member
mizsia ي عزيز متشكر! اگه همه اينا باشه كه عاليه! فعلا پهناي باند http://www.usguidegroup.net تموم شده! بايد وايسم تا فردا! ببينم اين كتابا غير قانونيه ديگه؟ نه؟ يعني ممكنه از اينجا ورشون دارن؟

آقا ايمان ممنون! اون نرم افزار عالي بود. من كه خيلي باهاش حال كردم. پيشنهاد ميكنم علاقه مند ها امتحان كنن حتما!
اون تست های Toefl از سال 1996 تا 2004 بصورت فایل Doc رو هم گرفتم . با اين كه به تكميلي ليست mizsia نيست ولي باز هم خيلي عاليه . سايته رو هم دارم ميرم ببينم. D-:
 

amirhomayoun

Active Member
سايته رو ديدم . يه مجموعه خوب از سوالات تافل به همراه mp3 هاشون كه البته حجمش سر به فلك ميزنه!

راستي من يه سوء استفاده ديگه هم بكنم! آقا شماها براي كتاباي تخصصي لينكي ftp چيزي سراغ ندارين؟ براي كتاباي text به جز كامپيوتر! همه Ftp ها پر از كتاباي c و vb و php و ... ايناست . مثلا براي كتاباي تخصصي مهندسي مكانيك (سيالات ترمو ديناميك و ... ) هيچ كتابي ديدين؟

ممنون!
 

iman1981

Member
من رشتم مکانیک نیست کتاب خاصی اگه می خوای بگو پیدا کنم برات.
من کتابهای مربوط به رشته خودم که مثل بیوشیمی میکروبیولوژی و کتابهای پزشکی زیاد دارم.
شاید اینا هم که میخوای بتونم پیدا کنم.
 

amirhomayoun

Active Member
آقا بسيار متشكر!
مثلا دنبال كتابهاي handbook ميگردم :
Piping Handbook
http://www.amazon.com/exec/obidos/t...103-5910246-1956650?v=glance&s=books&n=507846


Pump Handbook
http://www.amazon.com/exec/obidos/t...2/103-5910246-1956650?_encoding=UTF8&v=glance

اينا آدرس كتابهاست تو سايت آمازون!

يا هر هندبوك به درد بخور ديگه اي!

ممنون ميشم اگر ديديد (يا پيدا كرديد يا داريد!) به من هم لطف كنيد بگيد.
 

mizsia

Member
عمراً عمران!
ایمان خان یه لطفی کن از این کتابا به ما هم معرفی کن! یعنی همون عمران خودمون!
 

iman1981

Member
amirhomayoun جان اینجا را نگاه کن یکی از کتابها را که می خواستی گذاشتم اون یکی را هم پیدا کردم باید صبر کنی upload کنم megaupload فایلش توی rapidshare که توی ایران بسته شده.

http://forum.majidonline.com/showthread.php?t=39407

چیز دیگه اگه خواستی بگو پیدا کنم.mizsia جان اسم بده من نمیشناسم کتابهای عمران را.
 

amirhomayoun

Active Member
آقا خیلی خیلی خیلی متشکرم! megaupload اینجا(تو دانشگاه) فیلتره! اون جمله ای که گفتی باید صبر کنم آپلود کنیشون بسیار نویددهنده بود! خیلی ممنون میشم اگه این لطف رو بکنی ! هرچند که حجم ها بالاست (فکر کنم هر کدوم 15-16 مگ بود! ) در هر صورت، همین "وقتی" که گذاشتی یــــــــــــــــــــــــــــه دنیا میارزه! باز هم متشکر!

راستی آقا برای من اینجا rapidshare بسته نیست! (ولی mega هست!) لینک rapid رو میشه بدی ببینم دان میشه یا نه؟
 
آخرین ویرایش:

amirhomayoun

Active Member
راستی برای این که اگه کسی خواست بدونه بگم که لیست mizsia ی عزیز خیلی عالی بود. 350 مگ حجم فایلهای مربوط به تافل بود که از سال 95 تا 2004 توش بود (نه لزوما همش ها!)

مجموعه IELTS هم 500 مگه و خیلی کت و کلفته!
 

Arash_mir

New Member
راهنمايي

من نمي تونم هيچ كدوم از fileهايي كه لينكش اينجاست رو دانلود كنم چون هيچكدومه لينكهاش وجود نداره اگه ميشه بگيد چجوري مي تونم دانلودشون كنم
 

rabbitwatcher

New Member
از آقايون کسي کتاب an introduction to data base رو اگه سراغ داره لينکش رو بذاره ممنون ميشم.
نوشته c.j.date
 

جدیدترین ارسال ها

بالا