كار اين تايع چي هست؟

zfarhad2003

Member
کار این تابع اینکه وقتی شما با استفاده از mysql_query() یه query رو برروی پایگاه داده خودت اجرا می کنی و تعدادی سطر از پایگاه داده رو استخراج می کنی می توی با استفاده از تابع mysql_fetch_row() یکی یکی سطرها رو جلو بری و بخونی و یا اینکه به استفاده از تابع mysql_data_seek() به تعداد دلخواه سطر جلو بری اولین آرگومان توی این تابع همون خروجی است که از تابع mysql_query() گرفتی و دومین آرگومان هم تعداد سطر یا رکوردی است که می خوای جلو بری. البته این نکته رو هم داشته باش: عددی که می تونی توی این آرگومان دوم به کار بگیری باید توی بازه 0 to mysql_num_rows - 1 باشه.

مقدار برگشتی این تابع هم بیانگر این است که عملیات انتقال به جلو با موفقین بوده یا نه.
 
zfarhad2003 گفت:
کار این تابع اینکه وقتی شما با استفاده از mysql_query() یه query رو برروی پایگاه داده خودت اجرا می کنی و تعدادی سطر از پایگاه داده رو استخراج می کنی می توی با استفاده از تابع mysql_fetch_row() یکی یکی سطرها رو جلو بری و بخونی و یا اینکه به استفاده از تابع mysql_data_seek() به تعداد دلخواه سطر جلو بری اولین آرگومان توی این تابع همون خروجی است که از تابع mysql_query() گرفتی و دومین آرگومان هم تعداد سطر یا رکوردی است که می خوای جلو بری. البته این نکته رو هم داشته باش: عددی که می تونی توی این آرگومان دوم به کار بگیری باید توی بازه 0 to mysql_num_rows - 1 باشه.

مقدار برگشتی این تابع هم بیانگر این است که عملیات انتقال به جلو با موفقین بوده یا نه.

ممنون از توضيحاتي كه دادين
اما اين قسمت دوم در مورد بكار گيري توي بازه..... متوجه نشدم
 

جدیدترین ارسال ها

بالا