قراردادن متن در اطراف يك مسير

mehdi87

New Member
قراردادن متن در اطراف يك مسير

يك قابليت قدرتمند متني در CorelDRAW كه در نگارشهاي بسياري از برنامه بوده است، Fit Text to Path است. با يك قابليت، به جاي استفاده از يك خط زمينه افقي براي بلوك متني، خط زمينه را مي‌توان يك مسير اختياري تنظيم كرد (شكل زير)

jrz6z7.gif


متن تنظيم شده در سمت خارجي مسير مشابه متن هنري است. با وجود اين مي‌توانيد متن پاراگراف را نيز به مسير اعمال كنيد كه تفاوت جزئي وجود دارد.

واردكردن مستقيم متن بر روي مسير

متن را مي‌توان به طور مستقيم بر روي اكثر مسيرها (منحنيها، مستطيل، بيضي‌ها، اشكال و ستاره‌ها) وارد كرد. در حالي كه ابزار متن انتخاب شده است. مكان‌نما را بر روي خط دور شكل هدف ببريد. اگر شكل باز باشد، فقط يك نوع مكان‌نما ظاهر ميشود، اما اگر شكل بسته باشد، يكي از دو نوع مكان‌نما ممكن است ظاهر شود كه بايد در استفاده از مكان‌نماي درست دقت كند. يك مكان‌نماي I مانند با حروف A در كنار آن براي تايپ كردن متن بر روي مسير يا در طول مسير استفاده مي‌شود، مكان‌نماي ديگر كه يك مكان‌نماي I مانند با حروف AB در يك مستطيل است، براي تايپ متن در داخل يك مسير بسته است

jrz6zb.gif


در حالي كه مكان‌نما بر روي مسير است، با استفاده از مكان‌نماي I مانند با حروف A ، در نقطه دلخواه براي شروع متن كليك كنيد. يك نوار سياه عمودي نقطه‌اي را كه متن شروع مي‌شود، نشان مي‌دهد. مي‌توانيد شروع به تايپ كردن كنيد يا كادر مكالمه (Ctrl+Shift+T) Text Edit را براي ويرايش متن مسير باز كنيد. زاويه كاراكتر ها بر اساس انحناي منحني تغيير ميكند ، گرچه مي‌توان آنها را بعد هم تغيير داد. متن همواره نسبت به نقطه‌اي كه مسير را كليك كرده‌ايد، چپ‌چين مي‌شود. گرچه بعد هم مي‌توانيد نقطه شروع را جابه‌جا كرده و نحوه چيدن متن را تغيير دهيد.
بعد از ايجاد متن، مي‌توانيد گروه مسير و متن را با ابزار انتخاب(Pick Tool)، انتخاب كنيد. متن را كليك كنيد تا هم متن و هم مسير انتخاب شوند. فقط براي انتخاب متن به منظور انجام ويرايش با تغيير قالب بندي متن در حالي كه كليد Ctrl پايين نگه داشته‌ايد، آن را با ابزار انتخاب كليك كنيد. اگر كليك كردن متن بدون پايين نگه داشتن Ctrl يا كليك كردن مسير، تمام گره متن و مسير را انتخاب كرده‌ايد، تغيير قالب‌بندي فقط به سبك‌هاي كاراكتر پيش‌فرض سند اعمال مي‌شود و اين متن روي مسير را تغيير نخواهد داد.
براي تغيير رنگ، اندازه يا شكل مسير ، بدون اثر گذاشتن بر اندازه يا رنگ مسير، خط را با ابزار انتخاب كليك كنيد. اين كار سبب انتخاب متن براي ويرايش مي‌شود و بعد از پايان ويرايش متن دوباره روي مسير تنظيم خواهد شد. براي تغيير رنگ، اندازه يا شكل تمام شي مسير و متن را با ابزار انتخاب كليك كنيد كرده و تنظيمات را اعمال كنيد.
زماني كه متن روي مسير را با ابزار انتخاب كليك مي‌كنيد، يك الماس قرمز رنگ با نام گره نشانه [Glyph node] ظاهر مي‌شود. مي‌توانيد آن را براي تغيير موقعيت متن روي مسير با مكان‌نما بكشيد----

استفاده از فرمان Fit Text to Path

اشكال معمولي متن را مي‌توان با استفاده از فرمان Text | Fit Text to Path به مسيرها متصل كرد. بر اساس اينكه متن از نوع هنري يا پاراگراف است، و اينكه منحني باز يا بسته است. جلوه‌هاي مختلفي ايجاد مي‌شود.

اتصال متن به منحنيهاي باز

اتصال متن به منحني باز همواره سبب مي‌شود متن در طول مسير منحني بچسبد. شكل متن را انتخاب كنيد (متن هنري يا پاراگراف)، منحني را انتخاب كرده و سپس گزينه‌هاي Text | Fit Text to Path را انتخاب كنيد. اگر فرمان بدون انتخاب مسير اجرا شود، اشاره‌گر به يك پيكان سياه تبديل مي‌شود؛ از آن براي كليك كردن مسير مناسب براي اتصال متن استفاده كنيد.
اگر متن هنري را به مسير متصل مي‌كنيد، منحني بايد طول كافي براي سازگاري با تمام متن را داشته باشد؛ در غير اين صورت كاراكتر‌هاي اضافي همه در انتها‌ي مسير بر روي هم انبار مي‌شوند (شكل زير). متن همواره از
« گره خانگي » [home node] منحني، يعني گره‌اي كه كمي بزرگتر از بقيه است، دور مي‌شود.

jtp2si.gif


اگر متن پاراگراف را به مسير متصل مي‌كنيد، متن تا انتهاي منحني مي‌رود. اگر متن طولاني‌تر از مسير باشد، اهرم تغيير اندازه پاييني با يك مثلث در آن ظاهر مي‌شود و نشان مي‌دهد كه متن بيشتري وجود دارد (شكل زير). اهرم را كليك كرده و فريم متني ديگر و مسير باز يا بسته را كليك كنيد يا فريم متني جديد بسازيد. متن بر روي آن مي‌ريزد

jtp2ra.gif


اتصال متن به منحنيهاي بسته

نتيجه نهايي اتصال متن به منحني‌هاي بسته به نوع متن بستگي دارد. اتصال متن هنري سبب اتصال متن در طول خط دور مسير مي‌شود ‌(مانند يك منحني باز). اتصال متن پاراگراف شكل را با متن پر خواهد كرد و شكل شبيه يك فريم متني عمل مي‌كند. در ادامه اين آموزش در مطلب « اتصال متن در داخل مسيرهاي بسته» آن را شرح مي‌دهيم.
براي اتصال متن هنري به مسير بسته، هم متن و هم مسير را با ابزار انتخاب (Pick Tool)، انتخاب كرده، سپس گزينه‌هاي Text | Fit Text to Path را انتخاب كنيد. متن به بالاي منحني متصل مي‌شود. اگر متن طولاني‌تر از مسير باشد، در پيرامون مسير ادامه مي‌يابد و متن نوشته شده قبلي را مي‌پوشاند.يادداشت: اگر منحني از بيش از يك مسير باز يا بسته تشكيل شده باشد، متن هر منحني را پر مي‌كند. با وجود اين، ممكن است كلمات بدون خط ربط در منحني‌هاي واحد از وسط شكسته شوند.


ادامه دارد...
 

جدیدترین ارسال ها

بالا