فرستادن تعدادزيادي ايميلبا يكبارsendكردن

چطوري ميشه در yahoo يا parsimail متن
يك ايميل را براي تعداد زيادي از اشخاص
فقط با يكبار sendكردن فرستادالبته اگه ممكنه
ساده وكامل وبدون استفاده از برنامه كمكي توضيح دهيد
با تشكر فراوان از پاسخ دهندگان عزيز.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا