علی‌اصغر پسر حسین

Alasghar

New Member
علی اصغر (به عربی: علی الاصغر بن حسین) نام کوچکترین فرزند امام سوم شیعیان حسین بن علی می‌باشد. آن گونه که در بیشتر کتابهای معتبر شیعه آمده است در واقعه کربلا علی اصغر طفلی شش ماهه و شیرخواره بود. هنگامی که علی اصغر در آغوش پدرش بود دشمنان حسین بن علی یعنی لشکر یزید تیری به گلوی وی زدند و وی را با دهان تشنه کشتند. علی اصغر یکی از چند نفری است که در بین شیعیان به باب الحوایج معروف می‌باشندhttp://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86

http://www.aliasghar.org/index.php?set_albumName=&name=gallery&include=slideshow.php

http://www.aliasghar.ir/indexf.html
http://www.alaviyyoon.com/forum/forum_posts.asp?TID=243&PN=1
www.alasghar.com
 

جدیدترین ارسال ها

بالا