عتبار نداشتن هولوگرام انجمن ISPها و جمع‌آوري آن‌ها فقط ادعاست!

H-assan

Well-Known Member
رييس اتحاديه‌ي ماشين‌هاي اداري، رايانه، انفورماتيك ومخابرت شهرستان تهران گفت: بايد بررسي شود كه اتحاديه‌ي توزيع كنندگان و فروشندگان جرايد، مجوز جمع‌آوري كارت‌هاي اينترنتي فاقد هولوگرام را از چه منبعي دريافت كرده است، چرا كه مجمع اصلي ساماندهي كارت‌ها‌، انجمن صفنيISP‌ها است .

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از ایسنا، «علي رضا مراتي»، در پي غير مجاز اعلام شدن هولوگرام انجمن ISP‌ها از سوي اتحاديه‌ي توزيع كنندگان و فروشندگان جرايد افزود: انجمن صنفي ISP‌ها مسؤول ساماندهي كارت‌هاي اينترنتي است و كارت‌هاي اينترنتي معمولا توسط انجمن صنفي ISP‌ها صادر مي‌شود پس طبيعي است ساماندهي آن‌ها نيز بايد توسط انجمن انجام شود .

او با بيان اين‌كه روند فعلي توزيع كارت‌هاي اينترنتي صحيح نيست، تصريح كرد: انجمن ISP‌ها كارت‌هاي اينترنتي را از طريق مغازه‌ها ، فروشگاه‌ها و كيوسك‌هاي سطح شهر توزيع مي‌كند كه اين صحيح نبوده و بايد مبدا مشخصي براي توزيع وجود داشته باشد.

رييس اتحاديه‌ي ماشين‌هاي اداري، رايانه ، انفورماتيك ومخابرت شهرستان تهران ، با توصيه به كليه طرف‌هاي حاضر در بحث كارت‌هاي اينترنتي هولوگرام دار گفت: ادعايي كه مي‌گويد از طريق اداره اماكن، كارت‌هاي فاقد هولوگرام انجمن شركت‌هاي انفورماتيك از بازار جمع آوري مي‌كند، فقط ادعاست و بايد بررسي شود كه اتحاديه‌ي توزيع كنندگان و فروشندگان جرايد مجوز انجام چنين كاري را از كدام مرجع يا دستگاهي كسب كرده است .

گفتني است كه چندي پيش اتحاديه‌ي توزيع كنندگان و فروشندگان جرايد كشور اعلام كرده بود كه هولوگرام انجمن ISP ها فاقد اعتبار است و تنها هولوگرام مجاز كارت‌هاي اينترنتي، هولوگرام انجمن شركت‌هاي انفورماتيك است.


iritn
 

جدیدترین ارسال ها

بالا