طرح مسئله

بچه ها می خوام یه اتوران بسازم که اول از همه رزولوشن کامپیوتر کاربر رابه حالت خاصی ببره و سپسبرنامه ای را اجرا بکند
تا اینجا بلدم
ولی مشکلم اینجاست که زمانی که برنامه اجراشده بسته می شود نمی توانم خود برنامه mmb را ببندم و این برنامه همیشه هست تا زمانی که کاربر کلید esc را بزند
من می خوام با بسته شدن برنامه اجرا شونده، خود برنامه mmb نیز بسته شود
چطوری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
 

Alt255

Member
توضیح بیشتر

سلام
ببخشید من که چیزی نفهمیدم.می شود یه کم دقیقتر توضیح بدبد.
 
ممنونم که همراهی کردی
بین من یک فایل اتوران می خوام بسازم که بعد از اجرا شدن برنامه xرا بار ذاری کند و رزولوشن کامپیوتر کاربر به حالت 1024
می رود
حال کاربر می تواند برنامه x را ببندد ولی وقتی این کار را می کند و برنامه x بسته می شود آن فایل اتورانی که ساحته شده است و رزولوشن را تغییر داده است
بسته نمی شود
حال می خوام بدونم که چه کاری باید انجام بدم که با بسته شدن برنامه x فایل اتوران نیز بسته شود تا بدین وسیله رزولوشن کاربر
نیز به حالتپیش فرض خود تغییر یابد
کمکم کنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا