صفحه متن

s_moosavi

Member
یک صفحه متن می خواستم که متن خود را بتوان ترازبندی یا (B-I-U) و یا غیره انجام داد .
مانند صفحهpost new thread
با برنامه asp یا javascript
 

s_moosavi

Member
با تشکر از راهنمائی شما
آیا از این ساده تر هم هست اگر امکان دارد معرفی کنید. مانند قسمت پاسخ سریع و غیره
در ضمن اگر موقعی که ار را با فرمان request فراخوانی می کنیم آن فرمت به همان صورت فراخوانی می شود
 

s_moosavi

Member
اگر امکان دارد یک صفحه ساده تر مثل صفحه پاسخ سریع اگر دارید ارسال کنید
ترجیحا با asp
خیل خیلی ممنونم
 

جدیدترین ارسال ها

بالا