سوال:مشكل اين كد چي ميتونه باشه؟

aghanaser

Member
سلام دوستان ببخشيد يك سوال داشتم:
من از اين كد براي در ج مطلب توي سايتم استفاده مي كنم
using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Xml.Linq;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Data.SqlClient;
using System.Web.Configuration;

public partial class Default3 : System.Web.UI.Page
{
public SqlConnection cnn = new SqlConnection(WebConfigurationManager.ConnectionStrings["DATAC"].ConnectionString);
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
string strInsert = "Insert news-d ( wrt,name,title,cont ) Values ( @wrt,@name,@title,@cont )";
using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(strInsert, cnn))
{
cmd.Parameters.Add("@wrt", TextBox1.Text.Trim());
cmd.Parameters.Add("@name", TextBox2.Text.Trim());
cmd.Parameters.Add("@title", TextBox3.Text.Trim());
cmd.Parameters.Add("@cont", TextBox4.Text.Trim());
cnn.Open();
cmd.ExecuteNonQuery();
}
lblMass.Text = "اطلاعات بدرستی ذخیره شد .";
}
catch
{

lblMass.Text = "خطا در ذخیره اطلاعات";
}
finally
{
cnn.Close();
clear();
}
}

public void clear()
{
TextBox1.Text = "";
TextBox2.Text = "";
TextBox3.Text = "";
TextBox4.Text = "";
}
}

ولي متاسفانه براي دو كتابخانه linq ايراد ميگيره و ارور ميده...وقتي هم اين دوتا را پاك ميكنم صفحه اجرا ميشه ولي با خطاي ذخيره مواجه ميشم...ممنون ميشم اگه راهنمايي كنيد.
 
آخرین ویرایش:

MDP

Well-Known Member
اگه روی سرور اجرا میکنید باید بگم که سرور از دات نت ۳ به بالا باید پشتیبانی کنه.اگر هم لوکال هست مطما شید که دات نت ۳ به بالا نصب باشه
 

جدیدترین ارسال ها

بالا