سوال در مورد پشتیبان؟خوبه؟ بده؟چطوره؟

myhost

Member
سلام من سوالی داشتم
به نظرتون هاستینگ پشتیبان خوبه
و آیا شما مدیرانش را میشناسین
تا حالا هاست ازشون خریدین و آیا میتونن قابل اعتماد باشن
من که فکر کنم این هاستینگ مال پارسی باکس باشه
ولی خوب قیمت هاشون خیلی ارزونه که یک کمی شک بر انگیزه


نام پلن 30Gb20Gb1Gb500Mb200Mb100Mb فضا ۳۰۰۰۰ مگابایت۲۰۰۰۰ مگابایت۱۰۰۰ مگابایت۵۰۰ مگابایت۲۰۰ مگابایت۱۰۰ مگابایت bandwidth ۲۵۰۰۰۰ مگابایت۲۰۰۰۰۰ مگابایت۵۰۰۰۰ مگابایت۳۰۰۰۰ مگابایت۲۰۰۰۰ مگابایت۱۰۰۰۰ مگابایت pop3 نا محدودنا محدودنا محدودنا محدودنا محدودنا محدود database نا محدودنا محدودنا محدودنا محدودنا محدودنا محدود subdomain ۱۰۰ عدد۱۰۰ عدد۱۰۰ عدد۵۰ عدد۲۰ عدد۱۰ عدد ftp ۱۰۰ عدد۱۰۰ عدد۱۰۰ عدد۵۰ عدد۲۰ عدد۱۰ عدد parked domain ۵۰ عدد۵۰ عدد۵۰ عدد۵۰ عدد۲۰ عدد۱۰ عدد addon domain ۱۰ عدد۱۰ عدد۵ عدد۱ عدد - - هزینه سالیانه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۵۰۰,۰۰۰ ریال۴۰۰,۰۰۰ ریال۳۰۰,۰۰۰ ریال۲۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت ماهیانه ۲۰۰,۰۰۰ ریال۱۰۰,۰۰۰ ریال۵۰,۰۰۰ ریالنداردنداردندارد خرید ماهیانه --- خريد آنلاينبه هر حال نظرتون را بگین ممنون
 

جدیدترین ارسال ها

بالا