سوال در مورد اتو ران کول دسکها به زبان Vb6

Mehran Asgari

New Member
من می خوام وقتی کول دیسکم را وصل کردم یه عکس به طور خودکار و به صورت تمام صفحه اجرا شود
شاید بتوان از شحه های وی بی 6 استفاده کرد
فکر عالی مشتعل !!!

اگر با وی بی راهنمایی کنید
فکر عالی مشتعل تر !!!
 

جدیدترین ارسال ها

بالا