سه دکمه کاربردی!

tarhebartar

Member
با استفاده از این کد سه دکمه کاربردی close - forward - back را به صفحه خود اضافه کنید:

HTML:
<input type="button" onclick="window.history.back();" value="Back" />
&nbsp;
<input type="button" onclick="window.close();" value="Close" />
&nbsp;
<input type="button" onclick="window.history.forward();" value="Forward" />
 

جدیدترین ارسال ها

بالا