سمپاشی و مبارزه با عقرب

sampashi

New Member
حدود ۱۳۰۰ گونه حشره عقرب در سراسر جهان شناسایی شده است . عقرب ها دارای بدن دراز و دم بند بند می باشند که نیش سمی خود را در آن مخفی کرده اند . عقرب ها دارای هشت پا هستند و مشخصه اصلی آن ها دم آن هاست که به عقب برگشته و علت اصلی نامگذاری این حشره به نام کژدم درست همین دم کج اوست که در واقع نوعی وسیله دفاعی برای او به حساب آمده و غده های زهری خود را در آن نگاه می دارد و به وسیله آن مانع از حمله دشمن به خود می شود .
عقرب حشره ای فوق العاده قوی می باشد . از بین بردن آن کار بسیار سختی است . در مناطق روستایی نگهداری طیور سبب کاهش جمعیت عقرب ها می شود . اگر در جایی که زندگی می کنید با مشکل وجود عقرب مواجه هستید، حتما با یک شرکت معتبر سمپاشی تماس حاصل فرمایید . شرکت سمپاشی نگارین تندیس یکی از شرکت های معتبر سمپاشی است که سه نوع سم از سه گروه متفاوت را با هم ترکیب می کند و سمی را تشکیل می دهد که به طور کامل عقرب را از بین می برد .
 

جدیدترین ارسال ها

بالا