سلام عزیزم: افگتهای فتوشاپ کجا است

zakirsoft

New Member
سلام عزیزم:
سوال 1: قبل از اینکه من نام خود را لو گین کنم افگتهای فتوشاپ در سایت شما است و وقتیکه من لوگین می کنم آنرا در یافت کرده نمی توانم.

سوال 2: وقتیکه من افگتهای فتوشاپ را ذخیره می کنم ووقتیکه آنرا از یک جا به جای دیگر انتقال می دهم دو باره باز نمی شود. لطفا مرا در ای باره رهنمایی کنید. تشکر
 

zakirsoft

New Member
سلام عزیزم:
سوال 1: قبل از اینکه من نام خود را لو گین کنم افگتهای فتوشاپ در سایت شما است و وقتیکه من لوگین می کنم آنرا در یافت کرده نمی توانم.

سوال 2: وقتیکه من افگتهای فتوشاپ را ذخیره می کنم ووقتیکه آنرا از یک جا به جای دیگر انتقال می دهم دو باره باز نمی شود. لطفا مرا در ای باره رهنمایی کنید. تشکر
 

Majid

مدیر سایت
عضو کادر مدیریت
سلام


ورودتان را به انجمنها تبریک میگم.
لطفا هر تاپیک را فقط یک بار ارسال کنید.

لینکی که شما دانلود کرده بودید در کدام انجمن بوده ؟


مجید
 

zakirsoft

New Member
سلام عزیزم:

وقتیکه من افگتهای فتوشاپ را دانلود می کنم، اگر جای شان را تغیر بدهم دوباره باز نمی شود. چرا؟
 

zakirsoft

New Member
مشکل با دانلود کردن افگتهای فتوشاپ

سلا عزیزم:
وقتیکه من افگتهای فتوشاپ را دانلود می کنم، اگر جای ایشان را تغیر بدهم دوباره باز نمی شود چرا؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا