سری فیبوناچی در جاوا اسکریپت

Sahil Bhatt

New Member
من مدت زیادی است که اینجا گیر کرده ام، نمی توانم بفهمم واقعاً چه مشکلی با کد من وجود دارد؟ من چندین منبع مانند scaler، wiki، w3school و غیره را مرور کردم اما نتوانستم راه حلی پیدا کنم. آیا کسی می تواند نشان دهد؟

کد:
 function fib(n) {

 const result = [0, 1];
 for (var i = 2; i <= n; i++) {
  const a = (i - 1);
  const b = (i - 2);
  result.push(a + b);
 }
 return result[n];

}

console.log(fib(8));

نتیجه کد بالا 13 است. من قسمت حلقه for را نمی فهمم. در چرخه اول مطلق I = 2، اما بعد از تاکید دوم I = 3 بنابراین a = 2 و b = 1 و تاکید سوم I = 4 بنابراین a = 3، b = 2، و غیره... در

اتفاقی که در حال انجام یک جانشینی مشخص خواهد بود: [0، 1، 1، 3، 5، 7، 9، 11]، که نادرست است. گروه بندی درست [0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13] خواهد بود.


از پیشنهادات شما استقبال می شود پیشاپیش متشکریم
 

the_king

مدیرکل انجمن
من مدت زیادی است که اینجا گیر کرده ام، نمی توانم بفهمم واقعاً چه مشکلی با کد من وجود دارد؟ من چندین منبع مانند scaler، wiki، w3school و غیره را مرور کردم اما نتوانستم راه حلی پیدا کنم. آیا کسی می تواند نشان دهد؟

کد:
 function fib(n) {

 const result = [0, 1];
 for (var i = 2; i <= n; i++) {
  const a = (i - 1);
  const b = (i - 2);
  result.push(a + b);
 }
 return result[n];

}

console.log(fib(8));

نتیجه کد بالا 13 است. من قسمت حلقه for را نمی فهمم. در چرخه اول مطلق I = 2، اما بعد از تاکید دوم I = 3 بنابراین a = 2 و b = 1 و تاکید سوم I = 4 بنابراین a = 3، b = 2، و غیره... در

اتفاقی که در حال انجام یک جانشینی مشخص خواهد بود: [0، 1، 1، 3، 5، 7، 9، 11]، که نادرست است. گروه بندی درست [0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13] خواهد بود.


از پیشنهادات شما استقبال می شود پیشاپیش متشکریم
JavaScript:
function fib(n)
{
  const result = [0, 1];
  for (var i = 2; i <= n; i++)
  {
    const a = result[i - 1];
    const b = result[i - 2];
    result.push(a + b);
  }
  return result[n];
}
console.log(fib(8));
 

جدیدترین ارسال ها

بالا