زبان رسمی مردم کانادا چیست؟

sara_kvz

Member
زبان رسمی مردم کانادا به دو زبان فرانسوی و انگلیسی مرتبط می شود. در حال حاضر برای ورود به کانادا از طریق کار نیز باید به زبان انگلیسی یا فرانسوی مسلط بود و افرادی که به هر دو زبان تسلط داشته باشند می توانند امتیازات اضافه ای را در رابطه با سیستم امتیازبندی این کشور دریافت کنند و فراگیری زبان فرانسوی نیز می تواند امتیازات اضافه نیز به همراه داشته باشد. در نتیجه می توان گفت که یادگیری زبان فرانسه برای ورود به کانادا می تواند یک اولویت به حساب آید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا