روند تاييد فني نرم‌افزار تغيير كرد

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


دبير شوراي عالي انفورماتيك از اعمال روند جديد تاييد فني نرم‌افزار در دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك خبر داد.


مهشيد علوي در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار كرد: تا پيش از اين براي تاييد فني نرم‌افزار افراد احراز هويت نمي‌شدند؛ اما از اين پس احراز هويت دارندگان حقوق مادي نرم‌افزار در دفترخانه‌هاي رسمي جزو مدارك تاييد فني است. وي افزود: جهت هماهنگي بيشتر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در فرم‌هاي جديد مشخصات فني كه بايد توسط مالكان نرم‌افزار پر شود، بخشي از سوالات مورد نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز آمده است. در اين فرم همچنين بر نرم‌افزار بودن محصول تاكيد شده است؛ زيرا تا پيش از اين محصولات به صورت تك رسانه‌اي هم براي تاييد فني درخواست داده و فرم پر مي‌كردند. علوي همچنين اظهار كرد: در روند جديد تاييد فني نرم‌افزار، گواهي‌هاي صادره تغيير خواهد كرد به‌طوري كه گواهي براي نرم‌افزار صادر مي‌شود؛ قابل ذكر است كه پيش از اين، گواهي به نام متقاضي صادر مي‌شد. وي با تاكيد بر اين كه فرآيند تاييد فني نرم‌افزار به‌طور كلي تغيير كرده است، تصريح كرد: اين روند به لحاظ حقوقي مطمئن‌تر شده است و با مشورت مشاوران حقوقي شوراي عالي انفورماتيك كشور انجام مي‌شود. با اين وجود از نظر زمان انجام كار تغييري ايجاد نشده است. او با بيان اين كه پيش از اين سوالات فني به طور كامل انجام نمي‌شد، ‌به دو مسووليت دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك اشاره و خاطرنشان كرد: مسووليت تاييد فني نرم‌افزار براي صدور گواهي و نيز بررسي توان كشور در حوزه نرم‌افزار و نيروي انساني فعال در اين زمينه، از وظايف دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك است.


منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا