روش استفاده از ضدزنگ !

ضد زنگ و آستري طوسي آماده سازي سطح: سطح مورد نظر را از هر گونه زنگ زدگي، براده و همچنين چربي، گرد و خاك و آلودگي پاك كرده و تا خشك شدن كامل آن صبر كنيد. پوسته‌هاي رنگ هاي قديمي بايستي از سطح زدوده شده و سطحي صاف بدست آيد. بنا بر ضرورت‌، جهت از بين بردن رنگ‌هاي قبلي و زنگ زدگي مي توان از سنباده يا سند بلاست استفاده كرد.

براي خريد ضد زنگ مي توانيد به وب سایت جمیل مراجعه کنید.

روش مصرف: محتواي ظرف را با مقدار مناسب تينر روغني به تدريج رقيق نموده و بر روي سطح مورد نظر اعمال كنيد. ميزان اختلاط تينر روغني به رنگ بستگي به درجه حرارت محيط ، سطح زير كار و نيز وسيله رنگ آميزي دارد. ولي در شرايط معمول رنگ آميزي اين ميزان بر حسب درصد وزني ، با قلم مو15 %-12 % ، با غلتك 12%-10 % و با پيستوله20 %-15 % است.
2. اعمال پرايمر در دماي محيط بالاي 10 درجه سانتيگراد، دماي سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از 80 درصد توصيه مي شود. پس از اتمام كار دستها، ابزار آلات رنگ آميزي يا مواد ريخته شده بروي زمين را با تينر روغني شسته و خشك نمائيد. ايمني و انبارداري : محتويات ظرف را در محيط خشك ، خنك و دور از نور مستقيم خورشيد و با تهويه مناسب نگهداري نمائيد. بعد از مصرف ، درب ظرف را محكم ببنديد . بهترين زمان مصرف در صورت رعايت شرايط انبارداري مناسب تا 24 ماه پس از تاريخ توليد مي باشد. در هنگام اعمال رنگ، از تهويه و ماسك مناسب استفاده نموده و در صورت امكان دربها و پنجره ها را باز بگذاريد. دستها را پس از استفاده بشوئيد.
آمادگي سطح: سطح مورد نظر را از هر گونه زنگ زدگي، براده و همچنين چربي، گرد و خاك و آلودگي پاك كرده و تا خشك شدن كامل آن صبر كنيد. پوسته‌هاي رنگ‌هاي قديمي بايستي از سطح زدوده شده تميز و سطحي صاف بدست آيد. بنا بر ضرورت، جهت از بين بردن رنگ هاي قبلي و زنگ زدگي مي‌توان از سنباده يا سند بلاست استفاده كرد.
محتواي ظرف را با مقدار مناسب تينر روغني به تدريج رقيق نموده و بر روي سطح مورد نظر اعمال كنيد. ميزان اختلاط تينر روغني به ضد زنگ بستگي به درجه حرارت محيط، سطح زير كار و نيز وسيله رنگ آميزي دارد. ولي در شرايط معمول رنگ آميزي اين ميزان بر حسب درصد وزني‌، با قلم مو15 %-12 % ، با غلتك 12%-10 % و با پيستوله20 %-15 % است.
اعمال پرايمر در دماي محيط بالاي 10 درجه سانتيگراد، دماي سطح 3 درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت كمتر از 80 درصد توصيه مي‌شود. پس از اتمام كار دست‌ها، ابزار آلات رنگ آميزي يا مواد ريخته شده بروي زمين را با حلال يا تينر روغني شسته و خشك كنيد. محتويات ظرف را در محيط خشك‌، خنك و دور از نور مستقيم خورشيد و با تهويه مناسب نگهداري كنيد. بعد از مصرف‌، درب ظرف را محكم ببنديد.

بهترين زمان مصرف در صورت رعايت شرايط انبارداري مناسب تا 24 ماه پس از تاريخ توليد مي باشد. در هنگام اعمال رنگ ، از تهويه و ماسك مناسب استفاده كنيد و در صورت امكان درب‌ها و پنجره ها را باز بگذاريد. دستها را پس از استفاده بشوئيد.
منبع:
خرید ضد زنگ طوسی و قرمز | پایین‌ترین قیمت | بالاترین کیفیت
 

جدیدترین ارسال ها

بالا