روشن کردن کامپیوتر با موس و کیبورد در Msi-kt4v

google_mz

Well-Known Member
سلام دوستان خوبم​


هرچند که در اینجا ما نحوه تنظیم مدل خاصی از مادربورد های MSI را مد نظر داریم ، اما این روش را میتوان برای اکثر مادربورد های MSI به کار برد. همچنین ، اگر مادربورد شما MSI نیست ( از مارک ها و برند های دیگری است ) ، ممکن است تنظیمات مربوط به این کار با آنچه در ادامه خواهد آمد یکسان باشد ، اگر به این صورت نبود شما با کمی دقت میتوانید گزینه های معادل را با برسی منوهای SETUP UTILITY مادربورد خود ، یافته و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید. دقت کنید : ممکن است گزینه های مورد نظر در SETUP UTILITY مادربورد شما زیر مجموعه منوهایی ، با عنوانی متفاوت از آنچه در ادامه خواهد آمد قرار گرفته باشند. به عنوان نمونه برای دسترسی به گزینه های مربوط به این کار در مادربورد های SOYO میبایست مسیر زیر را دنبال کنید :​
Integrated peripherals>superlo device menu>kb power on password​

همچنین در نظر داشته باشید که ممکن است برخی از تنظیمات در مادربورد شما ( اگر مادربورد شما MSI-KT4V نیست ) به شیوه دیگری انجام شود. برای اطمینان بیشتر و اطلاع از نحوه انجام این تنظیمات ، بهترین راه مطالعه دفترچه راهنمای مادربورد است. هرچند بعید به نظر میرسد ولی به هر حال این احتمال نیز وجود دارد که مادربورد شما چنین قابلیتی نداشته باشد.​


نحوه تنظیمات مادربورد MSI-KT4V برای روشن کردن کامپیوتر با استفاده از کیبورد یا موس :

در این روش شما کامپیوتر خود را که در حالت آماده به کار قرار گرفته است با استفاده از کیبورد ( فشردن هر یک از کلیدها و یا وارد نمودن رمز ) یا موس به حالت فعال بازمیگردانید.​


- کامپیوتر خود را روشن کنید و در صورتی که روشن است آن را ریستارت نمایید.
- روی کیبورد ، کلید Delete را فشار دهید تا وارد SETUP UTILITY شوید.​

MSI-KT4VSETUPUTILITYMainMenu.JPG

- با استفاده از کلیدهای جهت دار ، منوی Power Management Features را انتخاب و با زدن کلید Enter وارد آن شوید. ( به تصویر قبل توجه کنید : منوی Power Management Features با فلش مشخص شده است. )​

MSI-KT4VPowerManagementFeatures.JPG

به تصویر بالا دقت کنید : برخی از گزینه ها با شماره مشخص شده اند ، اینها گزینه هایی هستند که ممکن است شما نیاز به تغییر دادن آنها داشته باشید.​

1 - IPCA Function : این گزینه برای فعال یا غیر فعال نمودن تنظیمات پیشرفته و سیستم مدیریت انرژی به کار میرود. اگر سیستم عامل شما از نگارش های ویندوز و یا مانند آن است و با سیستم پیشرفته مدیریت انرژی سازگاری دارد ، این گزینه را بر روی Yes تنظیم کنید. با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه Yes و No هستند. ( برای روشن کردن کامپیوتر با استفاده از کیبورد یا موس این گزینه باید بر روی Yes تنظیم شده باشد. در غیر این صورت آن را تنظیم کنید. )​

2 - ACPI Standby State : این گزینه برای تنظیم و انتخاب نحوه صرفه جویی در مصرف انرژی در سیستم پیشرفته مدیریت انرژی به کار میرود. اگر سیستم عامل شما از نگارش های ویندوز و یا مانند آن است و با سیستم پیشرفته مدیریت انرژی سازگاری دارد ، شما خواهید توانست حالت آماده به کار کامپیوتر را S1/POS ویا S3/STR انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه S1/POS ، S3/STR و Auto هستند.
- S1/POS : در این حالت آماده به کار مصرف انرژی کم است.
- S3/STR : در این حالت آماده به کار مصرف انرژی بسیار کم است. ( کمترین میزان مصرف انرژی )
- Auto : بایوس به صورت خودکار بهترین حالت را انتخاب میکند.
( برای روشن کردن کامپیوتر با استفاده از کیبورد یا موس این گزینه باید بر روی S3/STR تنظیم شده باشد. در غیر این صورت آن را تنظیم کنید. )​

3 - Call VGA BIOS at S3 Resuming ( این گزینه هنگامی فعال میشود که شما ACPI Standby State را بر روی S3/STR تنظیم کرده باشید ) : برای فراخوانی بایوس کارت گرافیک و فعال کردن کارت گرافیک به وسیله بایوس مادربورد هنگامی که کامپیوتر از حالت آماده به کار S3/STR ، با استفاده از کیبورد یا موس به شرایط کار عادی و حالت فعال بازمیگردد ، این گزینه را بر روی Enabled تنظیم کنید. در صورت تنظیم این گزینه بر روی Disabled کارت گرافیک با سرعت بیشتری فعال میشود. ( سرعت بازگشت سیستم از حالت آماده به کار به حالت فعال بیشتر خواهد بود. ) اما در این حالت بایوس کارت گرافیک فراخوانی نمیشود و کارت گرافیک به وسیله درایور آن فعال خواهد شد. در این صورت درایور کارت گرافیک باید حتما نصب باشد و این قابلیت را پشتیبانی کند. در غیر این صورت ممکن است کارت گرافیک فعال نشود و یا بعد از فعال شدن به درستی کار نکند. بهتر است این گزینه را بر روی Disabled تنظیم کنید و فقط در صورتی که درایور کارت گرافیک از این قابلیت پشتیبانی نمیکند این گزینه را بر روی Enabled تنظیم کنید. با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه Enabled و Disabled هستند.​

4 - USB Wakeup From S3 Resuming ( این گزینه هنگامی فعال میشود که شما ACPI Standby State را بر روی S3/STR تنظیم کرده باشید ) : این گزینه یرای فعال یا غیر فعال کردن ، امکان بازگرداندن کامپیوتر از حالت آماده به کار S3/STR به حالت فعال توسط ابزارهایی که به وسیله USB به کامپیوتر متصل هستند ( مثل کیبورد یا موس USB ) ، به کار میرود. با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه Enabled و Disabled هستند. ( برای روشن کردن کامپیوتر با استفاده از کیبورد یا موس USB این گزینه باید بر روی Enabled تنظیم شده باشد. در غیر این صورت آن را تنظیم کنید. همچنین در صورتی که موس یا کیبورد شما USB نیست میتوانید این گزینه را بر روی Disabled تنظیم کنید. )​

5 - Power Management/APM : این گزینه برای فعال یا غیر فعال کردن یک نوع حالت پیشرفته مدیریت انرژی به کار میرود که برای رسیدن به حداکثر صرفه جویی بهینه در مصرف انرژی میتواند CPU internal clock را متوقف کند. با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه Enabled و Disabled هستند. در صورتی که این گزینه را بر روی Enabled این نوع حالت پیشرفته مدیریت انرژی فعال خواهد شد و در صورتی که این گزینه را بر روی Disabled تنظیم کنید این نوع حالت پیشرفته مدیریت انرژی غیر فعال میشود.​

6 - Power Button Function : این گزینه برای تنظیم عملکرد کلید "خاموش/روشن" کیس به کار میرود. با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه On/Off و Suspend هستند.
- On/Off : عملکرد کلید "خاموش/روشن" کیس را به صورت عادی تنظیم میکند. وقتی کامپیوتر در حالت فعال است فشردن کلید "خاموش/روشن" کیس ، کامپیوتر را خاموش میکند و هنگامی که کامپیوتر خاموش است آن را روشن میکند.
- Suspend : عملکرد کلید "خاموش/روشن" کیس را به صورتی تنظیم میکند ، که وقتی کامپیوتر روشن است فشردن کلید "خاموش/روشن" کیس ، کامپیوتر را در حالت آماده به کار قرار میدهد ، درصورت فشردن کلید به مدت 4 ثانیه کامپیوتر را خاموش میکند و هنگامی که کامپیوتر خاموش است آن را روشن میکند.​تا این مرحله شما با برخی از گزینه ها ، نوع تنظیمات و کاربرد آنها در منوی مدیریت انرژی ( Power Management ) تا حدودی آشنا شدید. در عکس بالا منویی با عنوان Set WakeUp Events ، با فلش مشخص شده است. در این منو شما میتوانید علاوه بر تنظیم کیبورد یا موس برای بازگرداندن کامپیوتر از حالت آماده به کار به حالت فعال ، ابزارهای دیگری را نیز برای این کار به خدمت بگیرید. با استفاده از کلیدهای جهت دار ، منوی Set WakeUp Events را انتخاب و با زدن کلید Enter وارد آن شوید. ( به تصویر قبل توجه کنید : منوی Set WakeUp Events با فلش مشخص شده است. )​

MSI-KT4VSetWakeUpEvents.JPG

به تصویر بالا به دقت کنید : گزینه ها به ترتیب شماره گذاری شده اند ، با هم تنظیمات و عملکردهای آنها را برسی میکنیم :​

1 - Wake Up On Ring : این گزینه این امکان را فراهم میکند که در صورت زنگ خوردن خط تلفن متصل به مودم کامپیوتر ، سیستم از حالت آماده به کار S3/STR ، به حالت فعال بازمیگردد. توجه داشته باشید که برای استفاده از این امکان مودم شما باید از این قابلیت پشتیبانی کند. با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه Enabled و Disabled هستند. برای فعال کردن این گزینه آن را بر روی Enabled تنظیم کنید و برای غیر فعال شدن این گزینه آن را بر روی Disabled تنظیم کنید. ( این گزینه به طور مثال هنگامی کاربرد دارد که شما بخواهید از کامپیوتر خود برای دریافت فکس استفاده کنید. )
( توجه داشته باشید که این قابلیت علاوه بر نیاز به پشتیبانی مودم از آن درحالت آماده به کار S3/STR ، چنین امکانی را فراهم میکند. )​

2 - Wake Up On PME : با فعال کردن این گزینه شما به سیستم خود این قابلیت را خواهید داد که در حالت های مختلف صرفه جویی در مصرف انرژی ، به وسیله دستورات سیستم مدیریت انرژی ، به حالت فعال بازگردد. با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه Enabled و Disabled هستند. برای فعال کردن این گزینه آن را بر روی Enabled تنظیم کنید و برای غیر فعال شدن این گزینه آن را بر روی Disabled تنظیم کنید.​

3 - Resume On KBC : این گزینه این امکان را فراهم میکند که بتوان به وسیله فشردن هر کلیدی روی کیبورد یا کلیدی خاص روی کیبورد کامپیوتر را از حالت آماده به کار S3/STR ، به حالت فعال بازگرداند. با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه Disabled ، Any Key و Specific Key هستند.
- Disabled : برای غیر فعال کردن این گزینه.
- Any Key : این گزینه را فعال کرده و عملکرد آن را طوری تنظیم میکند که با فشردن هرکدام از کلیدهای کیبورد ، کامپیوتر به حالت فعال بازگردد.
- Specific Key : این گزینه را فعال کرده و عملکرد آن را طوری تنظیم میکند که فقط با فشردن کلیدی خاص بروی کیبورد ، که توسط شما تعیین میگردد ، کامپیوتر به حالت فعال بازگردد.
( توجه داشته باشید که این گزینه درحالت آماده به کار S3/STR ، چنین امکانی را فراهم میکند. )

4 - Wake-Up Key ( این تنظیم هنگامی فعال میشود که گزینه Resume On KBC بر روی Any Key یا Specific Key تنظیم شده باشد. ) این تنظیم به کاربر ، این امکان را میدهد که برای بازگرداندن کامپیوتر از حالت صرفه جویی در مصرف انرژی کلیدی را بر روی کیبورد تعریف کند. با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه Any Key و Specific Key هستند.
- Any Key : عملکرد آن را طوری تنظیم میکند که با فشردن هرکدام از کلیدهای کیبورد ، کامپیوتر به حالت فعال بازگردد.
- Specific Key : عملکرد آن را طوری تنظیم میکند که فقط با فشردن کلیدی خاص بروی کیبورد ، که توسط کاربر تعیین میگردد ، کامپیوتر به حالت فعال بازگردد.

5 - Wake-Up Password ( این تنظیم هنگامی فعال میشود که گزینه Resume On KBC بر روی Any Key یا Specific Key تنظیم شده باشد. ) این تنظیم به کاربر ، این امکان را میدهد که برای بازگرداندن کامپیوتر از حالت صرفه جویی در مصرف انرژی یک رمز حداکثر 5 حرفی تعیین کند.

6 - Resume On PS/2 Mouse : این گزینه این امکان را فراهم میکند که بتوان به وسیله کلیک موس کامپیوتر را از حالت آماده به کار S3/STR ، به حالت فعال بازگرداند. با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه Disabled ، (double-click) Left-button و (double-click) Right-button هستند.
- Disabled : برای غیر فعال کردن این گزینه.
- (double-click) Left-button : این گزینه را فعال کرده و عملکرد آن را طوری تنظیم میکند که با دو بار فشردن ( دبل کلیک ) کلید سمت چپ موس ، کامپیوتر به حالت فعال بازگردد.
- (double-click) Right-button : این گزینه را فعال کرده و عملکرد آن را طوری تنظیم میکند که با دو بار فشردن ( دبل کلیک ) کلید سمت راست موس ، کامپیوتر به حالت فعال بازگردد.
( توجه داشته باشید که این گزینه درحالت آماده به کار S3/STR ، چنین امکانی را فراهم میکند. )

7 - Resume By Alarm : این گزینه این امکان را فراهم میکند که بتوان کامپیوتر خاموش را در تاریخ و ساعت مشخصی روشن کرد. توجه داشته باشید که این امکان زمانی فراهم است که کامپیوتر خاموش باشد ، یعنی در حالت آماده به کار نباشد و برق پاور وصل باشد. - soft off (S5) - با انتخاب این گزینه به وسیله کلیدهای جهت دار و زدن کلید Enter ، تنظیمات در دسترس برای این گزینه Enabled و Disabled هستند. برای فعال کردن این گزینه آن را بر روی Enabled تنظیم کنید و برای غیر فعال شدن این گزینه آن را بر روی Disabled تنظیم کنید. وقتی که این گزینه را فعال میکنید ، تنظیم های زیر فعال شده و شما میتوانید روز و ساعت روشن شدن کامپیوتر را تعیین کنید :
/ Alarm Date : شما میتوانید با انتخاب Every Day در این تنظیم این گزینه را برای روشن هر روزه کامپیوتر تنظیم کنید. همچنین میتوانید با انتخاب 01 الی 31 تعیین کنید که کامپیوتر در چه روزی از ماه روشن شود.
/ Alarm Hour : شما میتوانید با انتخاب 00 الی 23 در این تنظیم تعیین کنید که کامپیوتر چه ساعتی از روز روشن شود.
/ Alarm Minute : شما میتوانید با انتخاب 00 الی 59 در این تنظیم دقیقه ها را هم تعییین کنید.
/ Alarm Second : و با انتخاب 00 تا 59 در این تنظیم ثانیه ها را هم تعیین کنید.​


google_mz​

[FONT=Arial (Arabic)]منابع : دفترچه راهنمای مادربورد [/FONT]MSI-KT4V

کد:
http://forum.p30download.com/showthread.php?t=2154
 

جدیدترین ارسال ها

بالا