روز ملي خليج فارس

amir5

New Member
چنديست كشورهاي منطقه با پشتيباني دولتهاي مسكتبر چشم به سه جزيره ايراني ما دوخته و سعي در تغيير نام خليج هميشه فارس را دارند كه اقدام گوگل در راستاي همين موضوع بود كه امروز را روز ملي خليج فارس ناميدند ضمن دفاع از وجب به وجب خاك عزيزمان ايران اين روز را گرامي مي داريم و به همه اعلام ميكنيم در دفاع از اين سرزمين تا آخر ايستاده ايم :razz:
 

جدیدترین ارسال ها

بالا