روزنامه روزنامه سرور مخصوص ایران سرور اعلام شد

--------------------------------------------------------------------------------

هاست مخصوص ایران سرور:
ntel Pentium 4 3.8GHz (HT)
200GB IDE Hard Drive
1024MB RAM
Bandwidth: 1000GB
IP Addresses: 8 (5 usable)
Private VLAN
Basic Resource Monitoring
FreeBSD, OpenBSD, Linux, Windows*
100% Self Managed and Dedicated
Monthly Fee Options:
$200 | $75 Setup

--------------------------------------------------------------------------------
Intel Pentium 4 3.2GHz (HT)
80GB IDE Hard Drive
1024MB RAM
Bandwidth: 1000GB
IP Addresses: 8 (5 usable)
Private VLAN
Basic Resource Monitoring
FreeBSD, OpenBSD, Linux, Windows*
100% Self Managed and Dedicated
Monthly Fee Options:
$140 | $49 Setup

سرعت بالا با کیفیت توپ در http://irservers.net
راستی قالب http://irservers.net در حال عوض شدن است
برای دیدن لیست قیمت هاستینگ به http://irservers.netمراجعه کنید
 

جدیدترین ارسال ها

بالا