رفع پیام خطا در Dream Weaver

saeid4042

New Member
من مشگلی با asp.net2 و dreamweaver دارم و اون اینه که وقتی صفحه ای رو با (asp.net) ایجاد میکنم کدی در ابتدا ایجاد میکنه با این مضمون
(<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="Login.aspx.vb" Inherits="S_Diet.Login" %>
که وقتی میخوام اونو در دریم ویور باز کنم این خطا رو میده
(Server Error in '/' Application.
--------------------------------------------------------------------------------
Parser Error
Description: An error occurred during the parsing of a resource required to service this request. Please review the following specific parse error details and modify your source file appropriately.
Parser Error Message: Could not load type 'S_Diet.Login'.
Source Error:

Line 1: <%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="Login.aspx.vb" Inherits="S_Diet.Login" %>
Line 2:
Line 3: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Source File: /myweb/S_Diet/Login.aspx Line: 1

--------------------------------------------------------------------------------
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.42; ASP.NET Version:2.0.50727.42 ) )
و لی اگه صفحه ای رو در(dreamweaver ) ایجاد میکنم کد زیردر ابتدای صفحه ایجاد مشه
(<%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="utf-8" %>
)
چظور میتونم یک صفحه ای رو که با (asp.net2) ایجاد کردم بدون مشگل در دریم ویور باز کنم
 

جدیدترین ارسال ها

بالا