رسم نمودار Er شرکت مترو و یا نمودار Er یک موسسه فرهنگی هنری (امتحان دارم تو رو خدا)

با سلام
لطفا اگه کسی میتونه من را که رشته کامپیوتر هستم و امتحانم نزدیکه در زمینه کشیدن نمودار Er شرکت مترو و یا نمودار Er یک موسسه فرهنگی هنری کمک کنه.

قربون همتون برم - سهیل
 

جدیدترین ارسال ها

بالا