رجيستري در دلفي

majid2000

New Member
شايد بارها با اين موضوع برخورد كرده باشيد كه بعد از تغيير در رجيستری برنامه ها از تغييرات مابا خبر نمی شوند و هنوز با مقادير قبلی رجيستری كار می كنند
تو دلفي چه كار بايد كرد برنامه ها از تغييرات با خبر شوند
مرسي
 

Ali_Akbar

New Member
با استفاده از اين دستور بعد از تغييرات در رجيستری همه برنامه ها از جمله خود ويندوز را از اين تغييرات آگاه كنيدکد:
SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_WININICHANGE, 0,
            LongInt(PChar('RegistrySection')));
 

جدیدترین ارسال ها

بالا