دیتابیس در دلفی - وصل کردن دو dbedit به هم

uaeeslami

New Member
با عرض سلاه دوباره
يك پروژه نوشتم كه دراراي يك تيبل است شامل ركورد كد و نام
كه دو عدد dbedit1 و dbedit2 دارم
اولي را به ركورد كد و دومي را به روكرد نام ارتباط داده ام حال مي خواهم با تغيير ركورد كد ركورد نام نيز متناسب با كد آن در تيبل تغيير نمايد براي حل اين مشكل چه تغييراتي بايد روي dbedit1.2 بدهم با تشكر
 

farhad110

Member
با عرض سلاه دوباره
يك پروژه نوشتم كه دراراي يك تيبل است شامل ركورد كد و نام
كه دو عدد dbedit1 و dbedit2 دارم
اولي را به ركورد كد و دومي را به روكرد نام ارتباط داده ام حال مي خواهم با تغيير ركورد كد ركورد نام نيز متناسب با كد آن در تيبل تغيير نمايد براي حل اين مشكل چه تغييراتي بايد روي dbedit1.2 بدهم با تشكر

اگر ارتباط را صحیح برقرار کرده اید، خود دلفی این کار رو برای شما انجام میده. برقراری صحیح ارتباط: datasource را به datasource ی که به table شما اشاره می کند و datafield را به فیلد مورد نظر مرتبط کنید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا