ديتا گريدي در vbبراي وارد كردن اطلاعات

سلام من يك ديتا گريد مي خوام كه داخل اون بتونم اطلاعات رو وارد كنم.
ديتا گريد وي بي فقط اطلاعات بانك رو نشان مي ده من مي خوام بتونم به ديتا گريدم رديف اضافه كنم
 

جدیدترین ارسال ها

بالا