دوستان مترجم زبان كمك كنند(ترجمه اشعار سعدی)

yoseph

New Member
سلام به دوستان عزیز

من شدیدا به ترجمه اشعار سعدی که در زیر آوردم نیاز دارم


بنی آدم اعضـای یکـدیگرند
که درآفـرینش ز یک گوهرند
چوعضوی به درد آورد روزگار
دگـر عضـوها را نمانـد قـرار


یه دنیا ممنون میشوم اگر مرا راهنمایی نمایید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا