دوباره سیستم آموزشی

Hossein_maj

New Member
یک سیستم می خواهم که به کمک آن بتوانی با وارد کردن نام کاربر و پسور بتوانن وارد یک سیستمی مانند یک چت روم شون و امکاناتی که در زیرا ذکر شده را داشته باشد

ترجیحا با زبان Php یا Asp باشد
 

جدیدترین ارسال ها

بالا