در شبکه سایتی بالا بیاد بع مدیریت ما

aloo

Active Member
در یک شبکه داخلی که به اینترنتم وصله با استفاده از یکی از کامپیوتر ها سایتی رو بالا بیاریم و در تمام کامپیوتر ها اون سایت بالا بیاد
 

جدیدترین ارسال ها

بالا