در خواست آموزش قراردادن لودینگ

masoodderakhshi

New Member
با عرض سلام وخسته نباشید
من میخوام تویه یه قسمت از سایت که از یه تیبل درست شده لودینگ بگذارم که فقط اونجا لود بشه و به بقیه کاری نداشته باشه
من باید چیکار کنم تا لودینگ درست بشه:neutral:
masoud گفت:
<!-- extra //-->
<tr>
<td>
<?php
$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('text' => BOX_HEADING_EXTRA);

new infoBoxHeading($info_box_contents, false, false);

$info_box_contents = array();
$info_box_contents[] = array('text' => '<table><tr><td class=infoBoxContents>'
. '<a href="javascript:window.external.AddFavorite(\''
. tep_href_link(FILENAME_DEFAULT)
. '\',\'' . TITLE . '\')">'
. tep_image(DIR_WS_ICONS . 'favourites.gif', BOX_EXTRA_FAVOURITES)
. '</a></td><td class=infoBoxContents>'
. '<a href="javascript:window.external.AddFavorite(\''
. tep_href_link(FILENAME_DEFAULT)
. '\',\'' . TITLE . '\')">'
. BOX_EXTRA_FAVOURITES
. '</a></td></tr>'
. '<tr><td class=infoBoxContents>'
. '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT) . '" onclick="this.style.behavior=\'url(#default#homepage)\'; this.setHomePage(\'' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT) . '\');">'
. tep_image(DIR_WS_ICONS . 'startpage.gif', BOX_EXTRA_STARTPAGE)
. '</a></td><td class=infoBoxContents>'
. '<a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT) . '" onclick="this.style.behavior=\'url(#default#homepage)\'; this.setHomePage(\'' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT) . '\');">'
. BOX_EXTRA_STARTPAGE . '</a></td></tr></table>');

new infoBox($info_box_contents);
?>
</td>
</tr>
<!-- extra_eof //-->
 

hidensoft

Member
تا اونجا که من می دونم سوال شما به انجمن جاوا اسکریپت بیشتر ربط داره تا به Php
 

جدیدترین ارسال ها

بالا