درخواست رفع اشکال برنامه اعداد مثلثی در ویژوال بیسیک

Ultra_PRG

Member
تعریف متغییرها

در ویژوال بیسیک 6 اگر بخواهید متغیرها را به طور پشت سر هم با یک نوع تعریف کنید نمی توانید به صورت زیر عمل کنید :


Dim a , b , c As Single​
بلکه شیوه صحیح آن به صورت زیر است :​

Dim a As Single, b As Single, c As Single​
خوب تنها ایراد شما همین بود.

موفق باشید.​
 

جدیدترین ارسال ها

بالا