درخواست برنامه محاسبه کسینوس یک کمان در vb

iceboy67

Member
برنامه ای بنویسید که با استفاده از سری زیر کسینوس یک کمان را محاسبه کند.

cos(x)=1- x^2/2! + x^4/4! - x^6/6! +....0​

شرمنده نتونستم بهتر از این بنویسم اون صفر آخر برای این گذاشتم که شکلش به هم نریزه​
 

Ultra_PRG

Member
محاسبه کسینوس با استفاده از سری مک لورن

خوب این همون سری مک لورن برای تابع کسینوس است که فرمولش به صورت زیر است :

FCos.jpg

حالا من یه تابع درست کردم که فاکتوریل رو حساب می کنه و یه تابع هم برای محاسبه کسینوس با استفاده از سری .

تابع محاسبه کسینوس با استفاده از سری دو آرگوان از شما دریافت می کند که یکی مقدار زاویه بر حسب درجه و دیگری همان دقت تابع است که هر چه افزایش یابد تعداد جملات بیشتری از سری در نظر گرفته شده و در نیتیجه محاسبه دقیق تر می شود.
مثلا اگر آن مقدار آن را 10 اتخاب کنید معنی اش این است که 10 جمله اول سری در نظر گرفته می شود .

خوب امیدوارم مشکلتان حل شده باشد باز هم اگر سوالی پیش آمد بپرسید.

مشاهده پیوست Cos.zip
 
آخرین ویرایش:

iceboy67

Member
خوب این همون سری مک لورن برای تابع کسینوس است که فرمولش به صورت زیر است :

FCos.jpg

حالا من یه تابع درست کردم که فاکتوریل رو حساب می کنه و یه تابع هم برای محاسبه کسینوس با استفاده از سری .

تابع محاسبه کسینوس با استفاده از سری دو آرگوان از شما دریافت می کند که یکی مقدار زاویه بر حسب درجه و دیگری همان دقت تابع است که هر چه افزایش یابد تعداد جملات بیشتری از سری در نظر گرفته شده و در نیتیجه محاسبه دقیق تر می شود.
مثلا اگر آن مقدار آن را 10 اتخاب کنید معنی اش این است که 10 جمله اول سری در نظر گرفته می شود .

خوب امیدوارم مشکلتان حل شده باشد باز هم اگر سوالی پیش آمد بپرسید.

مشاهده پیوست 19339


ممنون از راهنمایی شما

اگه ممکنه این را هم یه فکری براش بکنید

با استفاده از سری زیر سینوس کمان را محاسبه کنید.

sin(x)= x- x^3/3!+x^5/5!-x^7/7!+....
 

Ultra_PRG

Member
محاسبه سینوس و کسینوس با استفاده از سری مک لورن

خو ببین فقط این بار باید سری مک لورن sin رو به صورت زیر بدست بیاری :


FSin.jpg

من به برنامه قبل یه تابع دیگه مثل همون برای sin اضافه کردم .

امیدوارم بدردت بخوره.


مشاهده پیوست SinCos.rar
 

جدیدترین ارسال ها

بالا