حرکت به رکورد بعد در Adodc

چه طوری می شه دستوری مشابه MoveNext که برای کنترل Data نوشته می شه برای Adodc نوشت؟

یعنی با کلیک روی CMD به رکورد بعدی بره؟
 

the_king

مدیرکل انجمن
این قابلیت جزئی از مشخصه Recordset آن است :

کد:
Adodc1.Recordset.[B]MoveNext[/B]
 

جدیدترین ارسال ها

بالا