تمرینات مرتبط با آموزش سی از پایه

وضعیت
موضوع بسته شده است.

dark-man

Member
با سلام خدمت تمامی دوستان
دیدم که آموزش ها بدون تمرین و نوشتن برنامه بی معنا هستش ...بنابراین تصمیم گرفتم تا این تاپیک را ایجاد کنم تا در آن تمرینات مطرح شود تا هم دست دوستان بیشتر به نوشتن برنامه آشنا شود و هم در خلال این تمرینات نکات و ریزه کاری های پنهان این زبان را نیز فرا گیریم ...

امیدوارم موفق باشید ..
 

dark-man

Member
تمینات مقدماتی

تمرینات مقدماتی ....
در این پست قصد دارم تا چند تمرین مربوط به اولین آموزش ها را برای دوستان عزیز طرح کنم تا سطح فرا گیری خودتان از مقدمات سی را بسنجید (تمرینات هر بخش از آسان به شخت مطرح می شود )

تمرین 1- برنامه ای بنویسید که پیغام Welcome to Majid Online Forum را بر روی صفحه نمایش چاپ کند .

تمرین 2-برنامه ای بنویسید که سن شما را از ورودی خوانده و با پیغام مناسبی سن شما را چاپ نماید

تمرین 4- برنامه ای بنویسید که مقدار عددی x را از ورودی خوانده و y=3x+6 را محاسبه کند

تمرین 4-برنامه ای بنویسید که با چاپ پیغامی از ما درخواست وارد کردن طول و عرض مستطیلی را نماید و سپس بعد از دریافت طول و عرض از ورودی محیط و مساحت آن را محاسبه نماید و آن ها را نمایش دهد
 

dark-man

Member
تمرین حلقه های تکرار

تمرین 5-برنامه ای بنویسید که با توجه به حلقه های for,do while,while پنجاه (50) عدد را از ورودی خوانده و میانگین آنها را محاسبه کند ونتیجه را چاپ کند (برای هر حلقه یک برنامه جدا بنویسید )
 

dark-man

Member
تمرین شرط if

تمرین 6:برنامه ای بنویسید که با توجه به دستور شرطی IF و حلقه ها ماکسیمم 30 عددی را که از ورودی می گیریم را حساب کند و نمایش دهد
 

dark-man

Member
تمرین بخش switch

تمرین 7:برنامه ای بنویسید که عددی از 1 تا 7 را از ورودی خوانده و روزی از هفته را که متناسب با آن است را در خروجی چاپ کند ( با استفاده از دستور Switch ) {کتاب آقای قمی }
 

dark-man

Member
تمرین 8:برنامه ای بنویسید که سال تولد کاربر و سال فعلی را از ورودی خوانده ..مشخص کند که او چند سال .چند ماه .چند روز .چند ساعت .چند دقیقه و چند ثانیه عمر کرده است .....{کتاب آقای قمی }
 

***UNIQUE***

Active Member
تمرین| توابع

تمرین 9 - پارکينگي براي حداکثر 3 ساعت حداقل مبلغ $2.00 را دريافت مي کند اين پارکينگ براي هر ساعت يا بيشتر از 3 ساعت مبلغ $0.50 اضافي دريافت مي کند.حداکثر مبلغ دريافتي براي پارک به مدت 24 ساعت $10.00 دلار است .فرض کنيد هيچ اتومبيلي بيشتر از 24 ساعت در پارکينگ توقف نمي کند.
برنامه اي به زبان ++C بنويسيد که مبلغ پرداختي هر يک از 3 مشتري اش را محاسبه کند که اتومبيل خود را ديروز در اين پارکينگ پارک کرده اند و نتيجه را در خروجي چاپ کند. بايد مدت زمان پارک بودن اتومبيل در پارکينگ را از ورودي بخوانيد. برنامه بايد نتايحج را به صورت جدول در خروجي چاپ کند .در برنامه براي تعين مبلغ پرداختي هر مشتري ازتابع ()calculateCharges استفاده کنيد خروجي برنامه بايد به صورت زير باشد:
کد:
Car         Hours      Charge
1            1.5         2.00
2            4.0         2.50
3           24.0        10.00
TOTAL      29.5        14.50
 
آخرین ویرایش:

sima naderi

New Member
حواب بقيه تمرينات كجاست

سلام جواب اين تمرينات كجاست از تمرين 6 به بعد ممنون
 

sima naderi

New Member
جواب سوال 8

[برنامه ای بنویسید که سال تولد کاربر و سال فعلی را از ورودی خوانده ..مشخص کند که او چند سال .چند ماه .چند روز .چند ساعت .چند دقیقه و چند ثانیه عمر کرده است .....{کتاب آقای قمی }[/QUOTE]

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int sal1,sal2,sal,day,hour,min,sec;
cout<<" sal tavalod=\n";
cin>> sal1;
cout<<"sal feeli=\n";
cin>> sal2;
sal=sal2-sal1;
day=sal*365;
hour=day*24;
min=hour*60;
sec=min*60;
cout<<"sal shoma=\n"<<sal<<"\n";
cout<<"sal shoma b roz =\n"<<day<<"\n";
cout<<"sal shoma b daghighe=\n"<<min<<"\n";
cout<<"sal shoma b sanieh=\n"<<sec<<"\n";
getch();
return 0 ;
}
 

sima naderi

New Member
با اجازه جناب آقاي dark man جواب سوال 6

برنامه ای بنویسید که با توجه به دستور شرطی IF و حلقه ها ماکسیمم 30 عددی را که از ورودی می گیریم را حساب کند و نمایش دهد
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main ()
{
int num ,i, max;
i=0;
cout <<" please enter your number for i=0\n";
cin>>num;
max=num ;
while (i<31)
{
i++;

cout <<" please enter your number for i=\n"<<i<<"\n";

cin>>num;

if (num>max)
{
max=num;
cout <<" max for i=\n"<<i<<"="<<num<<"\n";
}
else
{
max=max;
cout <<" max for i=\n"<<i<<"="<<max<<"\n";
}
}
getch();
return 0;
}
 

sima naderi

New Member
جواب سوال 7

سلام
با اجازه آقاي dark man جواب سوال 7 اين است لطفا" ملاحظه فرمائيد
#include <iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int day;
cout<<"please enter day=";
cin>>day;
switch (day)
{
case 1:
cout<<"roz=shanbe\n";
break;
case 2:
cout<<"roz=yekshanbe\n";
break;
case 3:
cout<<"roz=doshanbe\n";
break;
case 4:
cout<<"roz=seshanbe\n";
break;
case 5:
cout<<"roz=chaharshanbe\n";
break;
case 6:
cout <<"roz=panjshanbe\n";
break;
case 7:
cout <<"roz=jomee\n";
break;

break;
default:
cout<<"roz hafte nist\n";
}
getch();
return 0;
}
 

sima naderi

New Member
جواب سوال 9

[ پارکينگي براي حداکثر 3 ساعت حداقل مبلغ $2.00 را دريافت مي کند اين پارکينگ براي هر ساعت يا بيشتر از 3 ساعت مبلغ $0.50 اضافي دريافت مي کند.حداکثر مبلغ دريافتي براي پارک به مدت 24 ساعت $10.00 دلار است .فرض کنيد هيچ اتومبيلي بيشتر از 24 ساعت در پارکينگ توقف نمي کند.
برنامه اي به زبان ++C بنويسيد که مبلغ پرداختي هر يک از 3 مشتري اش را محاسبه کند که اتومبيل خود را ديروز در اين پارکينگ پارک کرده اند و نتيجه را در خروجي چاپ کند. بايد مدت زمان پارک بودن اتومبيل در پارکينگ را از ورودي بخوانيد. برنامه بايد نتايحج را به صورت جدول در خروجي چاپ کند .در برنامه براي تعين مبلغ پرداختي هر مشتري ازتابع ()calculateCharges استفاده کنيد خروجي برنامه بايد به صورت زير باشد:
کد:
Car         Hours      Charge
1            1.5         2.00
2            4.0         2.50
3           24.0        10.00
TOTAL      29.5        14.50

با عرض سلام و اجازه از unique , darkman جواب سوال 9 به سبكي ديگر است لطفا" ملاحظه نمائيد
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
int main ()
{
int i;
char car[4];
float hour[4],charge[4],totalcharge,totalhour;
for (i=1 ;i<4;i++)
{
cout<<"the time for car"<<i<<"=";
cin>>hour[i];

}
cout<<" car\t"<<"hour\t"<<"charge\n";
for (i=1;i<4;i++)
{
totalhour+=hour[i];
if (hour[i]<=3 )
{
charge[i]=200;
cout<<i<<"\t"<<hour[i]<<"=\t"<<charge[i]<<"\n";
}
else if (hour[i]>3 && hour[i]<24)
{
charge[i]=200+(hour[i]-3)*50;
cout<<i<<"\t"<<hour[i]<<"=\t"<<charge[i]<<"\n";
}
else if (hour[i]=24)
{
charge[i]=1000;
cout<<i<<"\t"<<hour[i]<<"=\t"<<charge[i]<<"\n";
}
else if (hour[i]>24 )
{
cout<<i<<"\t"<<hour[i]<<"=\t"<<"invalid\n";
}
}
totalcharge=charge[1]+charge[2]+charge[3];
totalhour=hour[1]+hour[2]+hour[3];
cout<<"total=\t"<<totalhour<<"\t"<<totalcharge<<"\n";
getch ();
return 0;
}
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

جدیدترین ارسال ها

بالا