تفاوت دو دستور در سی ...؟ ()scanf و ()fscanf

تفاوت دو دستور در سی ...؟

می خواستم بدونم در زبان سی تفاوت بین ()scanf و ()fscanf در چیست؟ هر کدومشون چه وقت کاربرد دارند؟
 

the_king

مدیرکل انجمن
ایندو تابع خواندن مقدار هستند ولی scanf اطلاعات را از stdin (ورودی استاندارد صفحه کلید) دریافت می کند ولی
fscanf مقدار را از داخل یک stream دریافت می کند که می تواند stdin یا یک فایل باشه.
در واقع fscanf مدل تکمیلی scanf است و اگر پارامتر اول آن stdin باشد، همان عملکرد scanf را خواهد داشت.
کاربردشون هم که مشخصه، اگه اطلاعات را از صفحه کلید (stdin) می خوانیم، از scanf استفاده می کنیم و اگر اطلاعات
درون یک ورودی stream یا فایل قرار دارند از fscanf.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا