ترفندهای رجیستری

arrow_left.gif
باز شدن عکسها با فرمت Tiff و Tif در Internet explorer
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.tif]
سپس در سمت راست صفحه روی Default از ویندوزهای XP,2000,ME,98 استفاده می کنید مقدار آن را به Imaging.Document و اگر از وینوزهای NT,95 استفاده می کنید مقدار آن را به WangImage.Document تغییر دهید.
لازم است که این کار را در مسیر زیر نیز تکرار کنید:​
[HKEY_CLASSES_ROOT\.tiff]​
و در انتها برای اعمال تغییرات سیستم خود را Restart کنید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.
 
arrow_left.gif
نشان داده شدن My Picture در toolbar بالای Internet Explorer
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft​
سپس روی پوشه Microsoft کلیلک راست نموده و از زیر منوی New گزینه Key را انتخاب کرده و نام پوشه جدید را Internet Explorer گذاشته و یکبار هم روی پوشه Internet Explorer کلیک راست نموده و از زیرمنوی New گزینه Key را انتاخب کرده و نام پوشه جدید را PhotoSupport بگذارید. سپس در سمت راست صفحه کیلک راست نموده و یک مقدار جدید از نوع Dwor و با نام MyPics_Hoverbar ساخته و مقدار آن را به 1 تغییر دهید. در آخر لازم است برای تغییرات اعمال شده سیستم خود را Restart کنید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوز ها با Internet Explorer 5.5 به بالا کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
غیر فعال کردن دانلود توسط Internet Explorer
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار NotifyDownloadComplete آن را ازنوع String Value ساخته و مقدار آن را به "no" تغییر دهید.​
 
arrow_left.gif
تغییر مسیر دانلود Default توسط Internet Explorer ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار Download Directory آن را ازنوع String Value ساخته و مقدار آن را به مسیر دلخواه مثلاً "D:\alitech" تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوز ها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
مخفی شدن فولدر Link از Favorites واقع در Internet Explorer
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار LinksFolderName آن را از نوع String value ساخته و مقدار آن را به "" تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
مخفی کردن آی Interner Explorer از دسکتاب

ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار NoInternetIcon آن را از نوع Dword ساخته و مقدار آن را به 1 تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.
 
arrow_left.gif
نمایش متن مورد نظر در نوار عنوان ویندوز مدیاپلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsMediaPlayer]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار TitleBar آن را از نوع String Value ساخته و مقدار آن را به متن دلخواه مثلاً "My Media Player" تغییر دهید.
نکته:این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
فعال کردن قابلیت پخش DVD توسط ویندوز مدیاپلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftMediaPlayerPlayerSettings]
سپس در سمت راست در صورت مشاهده نکردن مقدار EnableDVDUI آن را ازنوع String Value ساخته و مقدار آن را به "Yes" تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
غیر فعال کردن ظاهر شدن پیغام آپدیت ویندوز مدیا پلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\PlayerUpgrade]
سپس در سمت راست در صورت مشاهده نکردن AskMeAgain آن را از نوع String Value ساخته و مقدار آن را به "No" تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
غیر فعال کردن دانلود کردن Codec ها توسط مدیا پلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
سپس در سمت راست صفحه یک مقدار جدید از نوع Dword و با نام PreventCodecDownload ساخته و مقدار آن را به 1 تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها با مدیاپلیر 8 به بالا کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
قفل کردن تغییر Skin ویندوز مدیاپلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
سپس در سمت راست صفحه یک مقدار از نوع Dword و با نام SetAndLockSkin ساخته و مقدار آن را به 1 تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها با مدیاپلیر 8 به بالا کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
مخفی کردن مربع کوچک تغییر دهنده چهره ویندوز مدیاپلیر (Skin Mode)
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
سژس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار DoNotShowAnchor آن را از نوع Dword ساخته و مقدار آن را به 1 تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
پاک شدن کامل لیسست فایلهای باز شده در مدیا پلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player]
سپس پوشه RecentFileList را Delete کنید.
نکته این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
بالا بردن کیفیت تبدیل فایلهای MP3 توسط ویندوز مدیاپلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Settings\MP3Encoding]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار HighRate آن را از نوع Dword بسازید و مقدار آن را بالاتر از 128 مثلاً 192 قرار دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
غیر فعال کردن ذخیره شدن آخرین فایلی که در ویندوز مدیاپلیر باز شده
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار AddToMRU آن از نوع ‌Binary ساخته و مقدار آن را به 00 تغییر دهید.
نکته:این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
غیر فعال کردن آپدیت شدن شدن اتوماتیک ویندوز مدیا پلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
سپس دو مقدار یکی از نوع Dword و با نام DisableAutoUpdate ساخته و مقدار آن را به 1 تغییر دهید و دیگری را از نوع String Value و با نام EnableAutoUpgrade ساخته و مقدار آن را به N تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوز ها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
بالابردن سرعت باز فایل های AVI توسط مدیا پلیر ویندوز
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
سپس در روی {87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E} کلیک راست نموده و گزینه Rename را انتخاب کرده و در ابتدای این مقدار از سمت چپ یک "-" اضافه کنید و در انتها سیستم خود را Restart کنید.
نکته: این ترفند تنها در ویندوز XP کارایی دارد.
 
arrow_left.gif
حذف شدن گزینه Network در مدیاپلیر ویندوز
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار HideNetworkTab آن را از نوعِِ Dword بسازید و مقدار آن را به ۱ تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
پاک کردن ویروس Document از طریق رجیستری (yahosin)
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]​
سپس در سمت راست صفحه روی مقداری با نام system4224411 کلیک راست نموده و گزینه Delete را انتخاب کرده و آن را پاک کنید.سپس دکمه های Alt+Ctrl+Del را با هم فشار داده و روی برنامه yahosin یکبار کلیک چپ نموده در پایین این پنجره گزینه end task را انتخاب کنید وسیستم خود را Restart کنید.
پس از بالا آمدن ویندوز این ویروس از کامپیوتر شما پاک شده است.
نکته: توجه داشته باشید که اگر دیسکتی (فلاپی) که در دستگاه خود می گذارید یک فولدر Hidden زرد رنگ و با اسم Document وجود داشت آن را پاک کنید و به هیچ عنوان روی آن دوبار کلیک نکنید.
پیشنهاد می شود که برای جلوگیری از ویروسی شدن سیستمتان از آنتی ویروس NOD32 استفاده نمایید.​
 
arrow_left.gif
تغییر سرعت تایپ حروف توسط کیبرد به مقدار دلخواه
ابتدا دستور Regedit را از طریق Run اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]
سپس در سمت راست صفحه روی KeyboardSpeed که از نوع String Value هم هست دوبار کلیک کرده و از اعداد ۰ تا ۳۱ استفاده کنید که با استفاده از عدد ۳۱ از بیشترین سرعت تایپ حروف بهره مند می شوید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 

جدیدترین ارسال ها

بالا