ترفندهای رجیستری

arrow_left.gif
باز شدن عکسها با فرمت Tiff و Tif در Internet explorer | ترفند رجیستری
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CLASSES_ROOT\.tif]
سپس در سمت راست صفحه روی Default از ویندوزهای XP,2000,ME,98 استفاده می کنید مقدار آن را به Imaging.Document و اگر از وینوزهای NT,95 استفاده می کنید مقدار آن را به WangImage.Document تغییر دهید.
لازم است که این کار را در مسیر زیر نیز تکرار کنید:​
[HKEY_CLASSES_ROOT\.tiff]​
و در انتها برای اعمال تغییرات سیستم خود را Restart کنید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.
 
نشان داده شدن My Picture در toolbar بالای Internet Explorer
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft​
سپس روی پوشه Microsoft کلیلک راست نموده و از زیر منوی New گزینه Key را انتخاب کرده و نام پوشه جدید را Internet Explorer گذاشته و یکبار هم روی پوشه Internet Explorer کلیک راست نموده و از زیرمنوی New گزینه Key را انتاخب کرده و نام پوشه جدید را PhotoSupport بگذارید. سپس در سمت راست صفحه کیلک راست نموده و یک مقدار جدید از نوع Dwor و با نام MyPics_Hoverbar ساخته و مقدار آن را به 1 تغییر دهید. در آخر لازم است برای تغییرات اعمال شده سیستم خود را Restart کنید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوز ها با Internet Explorer 5.5 به بالا کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
غیر فعال کردن دانلود توسط Internet Explorer
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار NotifyDownloadComplete آن را ازنوع String Value ساخته و مقدار آن را به "no" تغییر دهید.​
 
arrow_left.gif
تغییر مسیر دانلود Default توسط Internet Explorer
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار Download Directory آن را ازنوع String Value ساخته و مقدار آن را به مسیر دلخواه مثلاً "D:\alitech" تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوز ها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
مخفی شدن فولدر Link از Favorites واقع در Internet Explorer
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار LinksFolderName آن را از نوع String value ساخته و مقدار آن را به "" تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
مخفی کردن آی Interner Explorer از دسکتاب

ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار NoInternetIcon آن را از نوع Dword ساخته و مقدار آن را به 1 تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.
 
arrow_left.gif
نمایش متن مورد نظر در نوار عنوان ویندوز مدیاپلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsMediaPlayer]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار TitleBar آن را از نوع String Value ساخته و مقدار آن را به متن دلخواه مثلاً "My Media Player" تغییر دهید.
نکته:این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
فعال کردن قابلیت پخش DVD توسط ویندوز مدیاپلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftMediaPlayerPlayerSettings]
سپس در سمت راست در صورت مشاهده نکردن مقدار EnableDVDUI آن را ازنوع String Value ساخته و مقدار آن را به "Yes" تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
غیر فعال کردن ظاهر شدن پیغام آپدیت ویندوز مدیا پلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\PlayerUpgrade]
سپس در سمت راست در صورت مشاهده نکردن AskMeAgain آن را از نوع String Value ساخته و مقدار آن را به "No" تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
غیر فعال کردن دانلود کردن Codec ها توسط مدیا پلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
سپس در سمت راست صفحه یک مقدار جدید از نوع Dword و با نام PreventCodecDownload ساخته و مقدار آن را به 1 تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها با مدیاپلیر 8 به بالا کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
قفل کردن تغییر Skin ویندوز مدیاپلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
سپس در سمت راست صفحه یک مقدار از نوع Dword و با نام SetAndLockSkin ساخته و مقدار آن را به 1 تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها با مدیاپلیر 8 به بالا کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
مخفی کردن مربع کوچک تغییر دهنده چهره ویندوز مدیاپلیر (Skin Mode)
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer]
سژس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار DoNotShowAnchor آن را از نوع Dword ساخته و مقدار آن را به 1 تغییر دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
پاک شدن کامل لیسست فایلهای باز شده در مدیا پلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player]
سپس پوشه RecentFileList را Delete کنید.
نکته این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
بالا بردن کیفیت تبدیل فایلهای MP3 توسط ویندوز مدیاپلیر
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Settings\MP3Encoding]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار HighRate آن را از نوع Dword بسازید و مقدار آن را بالاتر از 128 مثلاً 192 قرار دهید.
نکته: این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 
arrow_left.gif
غیر فعال کردن ذخیره شدن آخرین فایلی که در ویندوز مدیاپلیر باز شده
ابتدا از طریق Run فرمان regedit را اجرا کرده و به مسیر زیر بروید:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences]
سپس در سمت راست صفحه در صورت مشاهده نکردن مقدار AddToMRU آن از نوع ‌Binary ساخته و مقدار آن را به 00 تغییر دهید.
نکته:این ترفند در تمامی ویندوزها کارایی دارد.​
 

irlogo

Active Member
بینهایت سپاسگزارم

ایا شما خودتون این ها رو تست کردین؟
در مورد سازگاری این ترفند ها نفرمودیدن ! برای xp هست یا برای vista هم جواب می ده؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا