بودجه عملياتی بر مبنای ارزش

mehdinasiri

پارس لند گروپ
سلام.
یکسری مقالات مرتبط با تجارت الکترونیک که دوستانی آنها را برای دبیرخانه چهارمین همایش تجارت الکترونیکی ارسال کرده بودند بدستم رسیده که یعی میکنم دونه دونه در این تاپیک قراربدم

بودجه عملياتی بر مبنای ارزش
(رويکرد به روش شرکت مخابرات استان اصفهان)
1 – دکتر علی آقايی فر- مشاور , مدرس و طراح سيستم
2 – غلامرضا زينعلی - معاون مالی و نيروی انسانی شرکت
خلاصه مقاله
بودجه عملياتی از مهمترين ابزارها و رويکرد های مديريت برای انجام رسالت سازمانی و دستيابی به اهداف سازمانی می باشد. اين رويکرد در دوران صنعتی و همزمان با گرايشهای کيفی , برای کاميابی سازمان های سرآمد نقش اساسی رابعهده گرفته بود و امروزه از آن به عنوان نقشه سازمان برای تسخير قلب مشتری و ارايه ارزشهای مورد انتظار او ياد می شود . اين در حالی است که سازمانها و بنگاه های گوناگون دراين سرزمين , فقدان کارايی و گاه نيز اثربخشی عمليات خود را به نمايش گذاشته اند. در بخش خصوصی و تعاونی فقدان اثربخشی به شکلی به اتلاف منابع پرداخته و دربخش دولتی به شکلی ديگر . با اين وصف , دولت برای ترميم اثربخشی و نيل به محدوده مناسبی از کارايی , دست به استراتژی خصوصی سازی يازيده تا با انتقال مالکيت و شايد مديريت به بخش های ديگر و آزادسازی بخشی از انرژی خود, آن را مصروف به امور مهمتر نمايد. در اين ميان يکی از راهکارهای برون رفت از دشواری ها و گرفتاری های موجود , داشتن يک نقشه کاربردی به منظور بکارگيری منابع موجود در راه تحقق مقصود می باشد و گذار ازآن حال بد به اين حال خوش , نيازمند مهارت ها و روش شناسی های ويژه ای در امر تدوين بودجه های عملياتی است. تدوين بودجه عملياتی بر محور تحليل ارزش مورد انتظار مشتری يکی از راهکارهای مورد توجه برای نمايش توانمندی ها و حرکت بر مبنای نقشه ها و استراتژی های انديشه محور می باشد. شرايط پر تلاطم بازارهای رقابتی دوران معاصر و سرعت سرسام آور تحولات فناوری , ضرورت توجه به چنين رويکردی را چندبرابر می کند. اين مقاله با بررسی موضوع , به معرفی بودجه ريزی عملياتی بر مبنای تحليل ارزش مشتری می پردازد و در خلال آن به مطالعه روش شرکت مخابرات استان اصفهان در آستانه خصوصی سازی و تجربه سازوکارهای غير دولتی اشاره می نمايد.
کليد واژه ها : ارزش مشتری , هزينه کيفيت, کارايی و اثربخشی, بودجه عملياتی


دریافت اصل مقاله: http://rapidshare.com/files/100967614/01.doc
 

جدیدترین ارسال ها

بالا