به یک میلیون امضا نیازمندیم !

ghanbarloo

New Member
دوستان گرامی تا کنون چندین پتیشن یا اعتراض نامه اینترنتی در مخالفت با به کاربردن واژه « عربی» برای آبگیر(خلیج) همیشه فارس امضا کرده اید که گویا این یکی هم نیاز به یک میلیون امضا برای وادار کردن گوگل به واکنش هست پس دست به کار شوید و روی پیوند زیر کلیک کنید و آن را برای تمام دوستانتان در مسنجرها بفرستید .
 

جدیدترین ارسال ها

بالا