بهترین بذر خیار فضای باز

nirvana6565

New Member

بذر خیار اصفهان به دو بخش تقسیم بندی می شوند:


  • خیارهای پارتنوکارپ
  • خیارهای غیر پارتنوکارپ

دسته اول که بذرهای خیار پارتنوکارپ نامیده می شوند به معنی این است که آن گیاه گل نر ندارد و بدون گرده افشانی میتواند میوه بدهد. نوع دوم یعنی غیر پارتنوکارپ باید گل نر داشته باشد. به جز این دو دسته، دسته ی دیگری هم به نام بذر خیار سمی پارتنوکارپ نیز وجود دارد.
IMG_3856.JPG

در واقع دو نوع واریته خیار در بازار موجود است هردو پارتنوکارپ باشند و انواع دیگر آن همگی غیرپارتنوکارپ هستند.


خیار از تیره کدوئیان هست که دارای یک ویژگی خاص است. این ویژگی رونده بودن آن هاست. بدین معنی که بوته مدام در حال رشد است تا اینکه سرما و گرما بوته را از بین ببرد. زمانیکه به بوته ی خیار زمینی یا خیار محلی تنش وارد شود، گلدهی آن به فاز گل نر می رود و میوه دهی متوقف می شود. تا اینکه به مرور زمان تنش از بین برود و مجدد بارورشدن گلهای خیار شروع شود.

خصوصیات بهترین بذر خیار :​


عموما خیارهایی که در فضای باز کشت میشوند و یا همان خیارهای زمینی، سایزشان حدود 16 سانتی متر باید باشد. شیاردار بودن خیار بسیار مهم است. پوست این خیارها نباید براق و به صورت چرب باشد. اگر دقت کنید میبینید بعضی خیارها حالت خمیده هستند که این خمیدگی جای نیش حشرات است و یا به علت کمبود مواد مغذی ست که این حالت خمیدگی در خیار ایجاد می شود.


در حالت طبیعی یک بوته ی خیار پس از انتقال نشا، 30 تا 35 روز پس از کاشت، بار می دهد. این مورد به برخی عوامل مانند آفت کشها، تنش های خاص وارده گرمایی و سرمایی و… بستگی دارد که زمان باردهی را عقب و جلو بیندازد.


بذر خیار به علت درشت بودن آنها نسبت به سایر بذرها (مثل بذر کاهو که بسیار کوچک است) و قدرت جوانه زنی بیشتر، در بسیاری از اوقات به صورت مستقیم در زمین کشت می شود و کمتر اقبال به سمت نشاءگیری بذر خیار است. عموما برای بذرهای خیار کشت مستقیم صورت می گیرد.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا