ایجاد نیم فاصله در Microsoft Word

tahalearn

New Member
(نیم فاصله ، نصف فاصله ای است که توسط دکمه Space وارد می نمایید و به منظور نزدیکی بیشتر حروف در موارد خاص استفاده میشود

برای اینکار:
کافی است هنگامی که متن فارسی را تایپ میکنید کلیدهای ترکیبی [SIZE=+0]Ctrl+Shift+4[/SIZE] را همزمان وارد نمایید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا