انتقال swishبه front pageبدون پس زمینه

roz

New Member
خواهش می کنم به من بگویید چگونه فایلی از swishرابه front page بدون پس زمینه(به صورت transparent)انتقال دهم که از themeهای frontpage برای پس زمینه ان استفاده کنم؟
 

جدیدترین ارسال ها

بالا