اصول بوجاری کردن بذر با دستگاه ترویر

arvin_sanaat

New Member
اصول بوجاری کردن بذر با دستگاه ترویر

بوجاري و درجه بندی و جداسازی بذر و دانه ها اصولا بر اساس خصوصیاتی مانند اندازه، وزن، شكل یا وضعیت هندسي دانه، شكل و انتقال ، خواص الكتریكی، بافت سطح، خواص مكانیكی نور، رنگ و خواص شیمیایی انجام مي شود.
 • اندازه دانه
  یکی از اولین مراحل برای جداسازی و غربال بذر ها از یک دیگر، غربال دانه ها به وسیله ی تفاوت سایز آن ها می باشد. در Sieve Screen مواد دانه اي غربال این روش مواد اصلي و ناخالصي ها به دلیل اختلاف اندازه هایشان از یكدیگر جدا مي شوند.
 • وزن دانه
  یکی دیگر از مراحل تفکیک دانه ها از یکدیگر، استفاده از اختلاف وزن دانه ها با یکدیگر است. برای انجام این روش ابتدا، مواد در یک کانال قرار می گیرند. فشار یا مكش بادی که به وسیله پنكه در کانال تولید می شود مواد را از یكدیگر جدا مي کند.
 • شكل هندسي دانه
  گرد یا بیضي بودن دانه، کشیده یا چاق بودن و دیگر شكل هایی که مواد دارند، براي تمیز کردن محصول مورد استفاده قرار مي گیرند .به طور مثال دانه جو نسبت به گندم بلندتر و باریك تر است.
 • خصوصيات مكانيكي و بافت سطح دانه
  دانه ها ممكن است سطح صاف یا زبری داشته باشند .اصطكاک دانه های مختلف با توجه به شكل سطح آنها متفاوت است. بر این اساس، ماشین هایی وجود دارند که از یك تسمه نقاله شیب دار و مخزن تشكیل شده اند. حرکت تسمه نقاله به سمت بالاي شیب مي باشد. دانه های مسطح و خشبي با تسمه نقاله به بالاي شیب، ریخته شده روي تسمه نقاله منتقل شده، درون مخزن اول مي ریزند. دانه های گرد با سطوح صاف روي تسمه نقاله سر مي خورند و یا غلتیده، در پایین تسمه نقاله درون مخزن دوم قرار مي گیرند.
 • خواص الكتريكي و مغناطيسي دانه
  در این روش دانه ها بر اساس اختلاف بين خصوصيات، مغناطيسي شان جدا مي شوند. لایه نازكی از دانه روي تسمه نقاله ریخته مي شوند. در انتهاي تسمه نقاله دانه ها تحت تأثير یك ميدان قوي الكتریكي قرار مي گيرند. سطح دانه ها مغناطيسي شده و به تسمه مي چسبند. با چرخيدن تسمه دور غلتك، دانه هایی كه دارای خصوصيت مغناطيسي ضعيف تري هستند، زودتر و دانه های با خصوصيت مغناطيسي قوي تر، دیرتر از تسمه جدا مي شوند و به درون مخزن های مجزا سقوط مي كنند. به این ترتيب دانه هاي مختلف در مخزن مجزا تفكيك مي شوند.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا