ازارچشم ازمونیتور version 2.0!!

هر چی گشتم توی دفترچه راهنما مونیتور روش تغییر bright nessو refresh rat
را ننوشته بود لطفا بزرگواری کند و روش تغییر عدد اونها را خیلی ساده بنویسید. با تشکر از شما عزیز گرامی
 

جدیدترین ارسال ها

بالا